2012. január 4., szerda

„hol lehet pisilni?”

 Kínos nyelvi korrektség

Történelmi rokonok: tabuk és eufemizmusok

A píszí nyelvészetben használatos fogalma szorosan összefügg az eufemizmussal (a görög eu pheme, 'jó beszéd' kifejezésből), amely egyes kifejezések bántó vagy sértő jelentését kevésbé direkt kifejezésekkel igyekszik helyettesíteni. Ez a történelmi időkben leginkább a vallással, a testtel és a testiességgel kapcsolatos kifejezéseket jelentette, és a mai napig mindannyian használjuk. Egy étteremben senki sem azt kérdezi, „hol lehet pisilni?”, hanem, hogy „merre van az illemhely/vécé/mosdó/toalett?”, amelyek mind eufemizmusok.
A történeti nyelvészet azt is felfedte, hogy már korábban is léteztek ilyen nyelvi tabusítások. Az indoeurópai nyelvekben például a medve szó etimológiája nagyon eltérő más állatok nevéhez képest, mert használata és kiejtése korábban tabunak számíthatott, és a helyettesítésként használt helyi nyelvi eufemizmusok mára nem mutatnak hasonlóságot. A finnugor nyelvekben ugyanez a helyzet: a medve és a szarvas is totemállat volt, ezért a nevét nem lehetett kimondani. Ennélfogva mindkettő kihalt – a magyarban a medve szláv jövevényszó, a szarvas pedig körülírás (szarvas állat = olyan állat, amelyiknek szarva van). Az angol donkey ('szamár') szó is ugyanígy történeti eufemizmus, ami a korábbi indoeurópai eredetű ass szó (jelentése 'szamár', de egyben 'fenék' is) alternatívájaként jelent meg.
Az eufemizmus taposómalma (euphemism treadmill) azt jelenti, hogy az új eufemizmusoknak erős és természetes hajlandóságuk van arra, hogy elsődleges tabuértelmük miatt gyorsan átvegyenek egy, az eredetihez hasonló pejoratív jelentést, és ezzel újabb eufemizmusok bevezetését tegyék szükségessé.
Példa erre az angol nyelvben a nemrég elhunyt George Carlin amerikai komikus híres monológja a gránátnyomás 20. századi angol orvos-katonai megnevezésének módosulásáról az egymást követő nagy háborúkban: shell-shock: gránátnyomás (I. világháború) > battle fatigue: harctéri idegsokk (II. világháború) > operational exhaustion: bevetés utáni kifáradás (koreai háború) > posttraumatic stress disorder: poszttraumás stresszbetegség (vietnami háború). Carlin szerint a megnevezés bonyolódásával és egyre hosszabbá nyúlásával a fogalom egyre sterilebbé és elvontabbá vált, elveszítve ezzel eredeti, szinte kézzelfogható jelentését és arra való képességét, hogy együttérzést váltson ki.

Péli Péter | 2009. július 13.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése