2013. január 17., csütörtök

Magyar nyelvészek (hu.wikipedia.org)A

 • Abaffy Erzsébet
 • Ács Károly (nyelvész)
 • Ádám Zsigmond (1913-1994)
 • Adorján Jenő (nyelvtanár)
 • Ágoston Antal (plébános)
 • Alexics György
 • Antal László (nyelvész)
 • Antal Mihály
 • Antolich Imre
 • Aranka György (író)
 • Arany Adalbert László
 • Árvay József (nyelvész)
 • Asbóth Oszkár (nyelvész)

B

 • B. Gergely Piroska
 • Bak Izrael
 • Bakos Ferenc
 • Balassa József (nyelvész)
 • Balázs János (nyelvész, 1914)
 • Balázs János (nyelvész, 1907)
 • Balázs László (nyelvész)
 • Ballagi Mór
 • Balogh Dezső (nyelvész)
 • Balogh Lajos (nyelvész)
 • Balogh Ödön
 • Balogh Pál (orvos)
 • Bárczi Géza
 • Barna Ferdinánd
 • Báthori Ferenc
 • Beke József (irodalomtörténész)
 • Beke Ödön
 • Békési Imre
 • Benkő Loránd
 • Benő Attila
 • Bereczki Gábor
 • Beregszászi Nagy Pál (nyelvész)
 • Bese Lajos
 • Bíró Ferenc (nyelvész)
 • Blaskovics József
 • Blédy Géza
 • Cs. Bogáts Dénes
 • Bolla Kálmán
 • Edmond Bordeaux Székely
 • Bőjthy Antal
 • Bőzsöny Ferenc
 • Brassai Sámuel
 • Bratinka József
 • Brüll Emánuel
 • Budenz József
 • Bugát Pál
 • Bura László
 • Büky László

C

 • Corneli János (prépost)
 • Csekéné Jónás Erzsébet
 • Czernacki Vazul
 • Czuczor Gergely
 • Csák László (nyelvész)
 • Császár József (tanár)
 • Csefkó Gyula
 • Csergeő Flóris
 • Cs. Gyimesi Éva
 • Csiffáry Tamás
 • Csűry Bálint

D

 • Deáky Zsigmond
 • Deme László
 • Derra György
 • Deskó András
 • Dienes Gedeon

D folyt.

 • Dombay Ferenc
 • Dombi Erzsébet
 • Dömötör Sándor (néprajzkutató)
 • Dőry Antal

E

 • Eckhardt Sándor (irodalomtörténész)
 • Ecsedy Ildikó
 • Eőry Vilma

F

 • Fabchich József
 • Fábián István (nyelvész)
 • Fábián Pál
 • Fajner András
 • Farkas János (nyelvtanár)
 • Finály Henrik
 • Fogarasi János
 • Fónagy Iván
 • Földes Csaba
 • Franzina János

G

 • Gáldi László
 • Gálffy Mózes
 • Gazda Ferenc
 • Gebaur Izor
 • Gedényi Mihály
 • Gergely Béla
 • Goldziher Ignác
 • Gombocz Zoltán
 • Grétsy László
 • Guzmics Izidor
 • Gyarmathi Sámuel
 • Gyomlay Gyula
 • Györke József

H

 • Hajdú Péter (nyelvész)
 • Halász Ignác
 • Hangay Zoltán
 • Harmatta János
 • Hegedűs Attila (nyelvész)
 • Hegyi Endre (költő)
 • Robert Hetzron
 • Honti László
 • Horger Antal
 • Horváth Tibor (nyelvész)
 • Hudy Árpád
 • Hunfalvy Pál

I

 • Ihász Gábor (nyelvész)
 • Implom József
 • Imre Samu
 • Imre Sándor (nyelvész)

J

 • Jakab István (nyelvész)
 • Jakubovich Emil
 • Jerney János
 • Joannovics György

K

 • Kabán Annamária
 • Kállay Ferenc
 • Kállay Géza (nyelvész)
 • Kálmán Béla
 • Kálmán László (nyelvész)
 • Kalmár György (nyelvész)
 • Kámory Sámuel
 • Kassai József (nyelvész)
 • Kászoni Zoltán István
 • Kazinczy Ferenc
 • Kelemen Béla (nyelvész, 1913–1982)
 • Kelemen Béla (nyelvész, 1865–1944)
 • Kemény Gábor (nyelvész)
 • Kertész András
 • Kiefer Ferenc
 • Király Pál (pedagógus)
 • Kis Emese

K folyt.

 • Kiss Gábor (nyelvész)
 • Kiss Jenő (nyelvész)
 • É. Kiss Katalin
 • Kiss Lajos (nyelvész)
 • Klaudy Kinga
 • Klemm Antal
 • Kniezsa István
 • Komáromi Csipkés György
 • Komoróczy György
 • Konsza Samu
 • Kontra Miklós
 • Korompay Emánuel
 • Kósa Ferenc (nyelvész)
 • Kovácsné József Magda
 • Kováts S. János
 • Könnye Ferdinánd
 • Kőrösi Csoma Sándor
 • Kövesdi Pál
 • Kresznerics Ferenc
 • Kúnos Ignác
 • Kuun Géza

L

 • Lakó György
 • Lakó Elemér
 • Lám Frigyes
 • Landauer Attila
 • Lanstyák István
 • Laziczius Gyula
 • Lehr Albert
 • Leitner Gottlieb Vilmos
 • T. Litovkina Anna
 • Loos József
 • Lotz János
 • Lőrincze Lajos
 • Lőrinczi Réka
 • Lugossy József
 • Lukács László (nyelvész)

M

 • Makkai Ádám
 • Manherz Károly
 • Margalits Ede
 • Márton Gyula
 • Márton József
 • Masát András
 • Mátyás Flórián
 • Melich János
 • Mészöly Gedeon
 • Mindszenti Nagy Ottó
 • Minya Károly
 • Munkácsi Bernát
 • Murvai Olga
 • Murádin László
 • Mártonfi Ferenc

N

 • Nádasdy Ádám
 • Nagy Géza (művelődésszervező)
 • Nagy János (nyelvész)
 • Nagy Jenő (néprajzkutató)
 • Nagy Kálmán (nyelvész)
 • Nemes Zoltánné
 • Németh Gyula (nyelvész)
 • Nyomárkay István

O

 • Oláh Ferenc (nyelvész)
 • Országh László
 • Osváth Gábor (nyelvész)
 • Otrokocsi Fóris Ferenc
 • Ördög Ferenc

P

 • Pais Dezső
 • Palkó István

P folyt.

 • Pápay József (nyelvész)
 • Pápay Sámuel
 • Papp Ferenc (nyelvész)
 • Papp Imre (nyelvész)
 • Pável Ágoston
 • Péntek János
 • Pesti Gábor
 • Péter László (irodalomtörténész)
 • Petz Gedeon
 • Pléh Csaba
 • Pósta Béla
 • Pusztay János

R

 • Ráczné Zeitler Anna
 • Rásonyi László
 • Rédei Károly
 • Réger Zita
 • Reguly Antal
 • Répási Györgyné
 • Révai Miklós
 • Riedl Szende
 • Róna-Tas András
 • Rubinyi Mózes
 • Ruszek József

S

 • Sági István

S folyt.

 • Sajnovics János
 • Salamon Ella
 • Sándor Klára
 • Scheiber Sándor
 • Schmidt Éva
 • Schmidt József (nyelvész)
 • Simonyi Zsigmond
 • Sinor Dénes
 • Somogyi Gedeon
 • Stein Aurél
 • Sylvester János
 • Szabédi László
 • Szabó T. Attila
 • Szabó Zoltán (nyelvész)
 • Szabolcsi Anna
 • Szamota István
 • Szathmári István
 • Szécsi Gábor
 • Szeder Fábián János
 • Szenczi Molnár Albert
 • Szentkatolnai Bálint Gábor
 • Szepesy Gyula
 • Szerdahelyi István (eszperantista)
 • Szilády Áron

S folyt.

 • Szily Kálmán
 • Szinnyei József (nyelvész)
 • Szvorényi József
 • Sájter Laura

T

 • Thury József
 • Tolnai Vilmos
 • Törkenczy Miklós

U

 • Ujfalvy Károly Jenő

V

 • Vámszer Márta
 • Varga Ilona (újságíró)
 • Vass József (klasszika-filológus)
 • Vekerdi József
 • Vékony Gábor
 • Verseghy Ferenc (költő)
 • Volf György

W

 • Wojtilla Gyula

Z

 • Zaicz Gábor
 • Zolnai Béla
 • Zolnai Gyula
 • Zolnay Vilmos
 • Zsemlyei János
 • Zsirai Miklós


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése