2012. június 15., péntek

Magyar Nyelv (folyóirat)
Magyar Nyelv napjainkban negyedévente megjelenő magyar nyelvtudományi szakfolyóirat. Alapítás éve: 1905. Közreadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság. Közreadását 1945 óta támogatja a Magyar Tudományos Akadémia. Székhely: Budapest. ISSN 0025-0228

Tartalma: Elsősorban magyar nyelvtörténeti témájú írásokat közöl. Rovatai: tanulmányok, kisebb közlemények, szó- és szólásmagyarázatok, népnyelv (később élő nyelv), nyelvtörténeti adatok, szemle. Szerzői körébe bevonja a határon túl élő magyarokat és a fiatal nyelvészeket.

Állományadatok [1]

1.1905:1-10--23.1927:1-10; 24.1928:1-10; 25.1929:1-10--34.1938:1-10; 35.1939:1-8; 36.1940:1-5--40.1944:1-5(2. és 5.sz. fotón); 41.1945-44.1948(1 köt.); 45.1949:1-3; 46.1950:1-4--96.2000:1-4; 97.2001:1-4; 98.2002:1-4; 99.2003:1-4; 100.2004:1-4; 101.2005:1-4; 102.2006:1-4; 103.2007:1,2,3,4; 104.2008:1-4. 105.2009:1-4. 106.2010:1-4.

Szerkesztői

Szily Kálmán, Zolnai Gyula, Gombocz Zoltán (1905-)
Szily Kálmán, Gombocz Zoltán, Pápay József (1907-)
Szily Kálmán, Gombocz Zoltán (1908-)
Szily Kálmán, Melich János (1915-)
Szily Kálmán, Melich János, Gombocz Zoltán (1922-)
Gombocz Zoltán, Melich János (1925-)
Gombocz Zoltán, Melich János, Pais Dezső (1928-)
Melich János, Pais Dezső (1935-)
Pais Dezső (1943-)
Pais Dezső, Benkő Loránd (1953-)
Benkő Loránd (1974-)

A folyóirat munkatársai (válogatás)


Abaffy Erzsébet
Balázs János
Bóka László
Csefkó Gyula
Csűry Bálint
Czeglédy Károly
Deme László
Eckhardt Sándor
Fábián Pál
Gáldi László
Grétsy László
Gyóni Mátyás
Hadrovics László
Hasan Eren
Horger Antal
Imre Samu
Jakubovich Emil
Juhász Dezső
Juhász Jenő
Kálmán Béla
Karácsony János
Karinthy Ferenc
Kis Emese
Kiss Jenő
Kiss Lajos
Klemm Antal
Kniezsa István
Ligeti Lajos
Loványi Gyula
Márton Gyula
Mészöly Gedeon
Mikesy Sándor
Péter László
Putnoky Imre
Réthei Prikkel Marián
Sági István
Szabó T. Attila
Szinnyei József
Tolnai Vilmos
Tompa József
Zsirai Miklós


MAGYAR NYELV
 
Az 1904-ben alapított Magyar Nyelvtudományi Társaság hivatalos folyóirata. 1905-ben indult, s azóta évi kihagyás nélkül, rendszeresen jelenik meg, korábban a Társaság tagságának az adományaiból, 1945 óta a Magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatásával is. Már hosszú idő óta negyedév enként, tehát évi 4 füzetben jelenik meg összesen 32 nyomdai íven.

Már alapításakor is első rendűen a magyar nyelv tudományos művelését, további közműveltségi és iskolaügyi támogatását, ápolását tűzte ki célul. A Magyar Nyelvtudományi Társaság tagságának, illetőleg szakosztályainak bővülésével tematikája fokozatosan terjeszkedett ki a szorosabban vett magyar nyelvtudományon kívül a Magyarországon művelt más nyelvtudományi ágazatokra, így főként a germanisztikára, romanisztikára és szlavisztikára, valamint az általános és alkalmazott nyelvészetre.

Hagyományos rovatai: Tanulmányok, Kisebb közlemények, Szó- és szólásmagyarázatok, Nyelvművelés, Élő nyelv, Szemle, Különfélék, Társasági ügyek, Nyelvtörténeti adatok, Levélszekrény.

Rokon tudományokkal való kapcsolatait főként történeti, őstörténeti, irodalomtörténeti és néprajzi tárgyú közleményei jelzik. Súlyt fektet a folyóirat a tudománytörténet művelésére és a hazai nyelvtudomány eseményeiről való tájékoztatásra is. Szemle rovatában természetesen hazai és külföldi művek ismertetése is helyet kap.

Szerzői gárdájában közel száz év óta a hazai nyelvtudomány legjobb képviselői mindig ott voltak, de rendszeresen teret enged a folyóirat külföldi, főként szomszédos országbeli szerzők cikkei közlésének, valamint a hazai fiatalabb nyelvész-nemzedék közleményeinek is. Szerkesztői kezdetektől fogva a magyar nyelvtudomány kiemelkedő képviselői. Szerkesztésére mindig a gondosság és a pontos megjelenés volt a jellemző. Számonként 700–800 példányban jelenik meg, példányai közül szép számmal megy külföldre is.

Benkő Loránd


Irodalom
Éder Zoltán: A Magyar Nyelv száz éve (1905-2004) (Magyar Nyelv, 2005: 384-406).

Forrás
1. SZTE Egyetemi Könyvtárban található állomány alapján.Éder Zoltán: A Magyar Nyelv száz éve
(1905-2004)
 [...]


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése