2011. december 20., kedd

MAGYAR NYELVEMLÉKEK
Az Országos Széchényi Könyvtár nagyszabású időszaki nyelvemlék-kiállításának megnyitása mellett 2009 októberében útjára indította a Magyar nyelvemlékek című multimédiás szolgáltatást is. A honlap két grafikailag elválasztott és össze is kapcsolt folyamatosan gyarapodó – tudományos és ismeretterjesztő – vetülete révén egyaránt szeretné a szakmát és az oktatásügyet szolgálni. Az folyamatosan gyarapodó honlap ünnepélyes bemutatója 2010. január 21-én volt az Országos Széchényi Könyvtár tudományos napján.
A szolgáltatás ún. tudományos vetületének célja, hogy közzétegye a szaktudósok által kiválasztott fontos nyelvemlékek listáját, a lelőhelyjegyzékeket, számos nyelvemlék digitalizált változatát, a tudományos szövegkiadások listáját, illetve a lista – reményeink szerint – egyre gyarapodó számú már digitalizált köteteit, valamint válogatott szakbibliográfiákat. Az internet adta lehetőségeket kihasználva, a digitálisan már olvasható tanulmányok, ismertetők egy kattintással elérhetők a listaoldalakról. Mindezek mellett számos érdekességet – pl. a nyelvemlékek ihlette műalkotásokat, megzenésítéseket, egyéb digitális tartalmakat – is szeretne felsorolni és bemutatni a szolgáltatás.


NÉHÁNY SZÓRVÁNYEMLÉK

A tihanyi apátság alapítólevele (1055)
A tihanyi apátság birtokösszeírása (1211)
Váradi regestrum (1208–1235)
Anonymus: Gesta Hungarorum (1250 és 1270 között)

ÁRPÁD-KORI SZÖVEGEMLÉKEK

Pray-kódex (1192–1195) – Halotti beszéd és könyörgés (1195 körül)
Leuveni kódex (13. század utolsó harmada) – Ómagyar Mária-siralom (13. század vége)
Gyulafehérvári kódex – Gyulafehérvári sorok (14. század első harmada)
Königsbergi töredék és szalagjai (14. század közepe, második fele) – A Königsbergi töredék és szalagjai őrzőkódexe

NYELVEMLÉKKÓDEXEK

Apor-kódex (15. század vége–16. század eleje)
Bécsi kódex (15. század középső harmada)
Birk-kódex (1474. október 1.)
Bod-kódex (16. század első fele)
Cornides-kódex (1514–1519)
Czech-kódex (1513)
Debreceni kódex (1519)
Domonkos-kódex (1517)
Döbrentei-kódex (1508)
Érdy-kódex (1526 körül)
Érsekújvári kódex (1529–1531)
Festetics-kódex (1492–1494)
Gömöry-kódex (1516)
Guary-kódex (1508 előtt)
Gyöngyösi kódex (16. század eleje) – Néhai való jó Mátyás király (1490 után)
Horvát-kódex (1522)
Jordánszky-kódex (1516, 1519)
Jordánszky-kódex töredéke (1519)
Jókai-kódex (1440 körül)
Kazinczy-kódex (1526 és 1541 között)
Keszthelyi kódex (1522)
Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról (1521)
Krisztina-legenda (16. század eleje)
Kriza-kódex (1532)
Kulcsár-kódex (1539)
Lányi-kódex (1519)
Lázár Zelma-kódex (16. század eleje)
Lobkowicz-kódex (1514)
Margit-legenda (1510)
Máriabesnyői töredék (15–16. század fordulója)
Miskolci töredék ld. Vitkovics-kódex
Müncheni kódex (1466)
Nádor-kódex (1508)
Nagyszombati kódex (1512, 1513)
Peer-kódex (16. század első negyede) – Apáti Ferenc cantilenája (1526 körül)
Példák könyve (1510)
Piry-hártya (15–16. század fordulója)
Pozsonyi kódex (1520)
Sándor-kódex (16. század első negyede)
Simor-kódex (16. század eleje)
Székelyudvarhelyi kódex (1526–1528)
Teleki-kódex (1525–1531)
Thewrewk-kódex (1531)
Tihanyi kódex (1530 és 1532 között)
Virginia-kódex (1515)
Vitkovics-kódex (1525) – Miskolci töredék
Weszprémi-kódex (16. század első negyede)
Winkler-kódex (1506)


SZÓJEGYZÉKEK

Besztercei szójegyzék (1395 körül)
Schlägli szójegyzék (1405 körül)
Schlägli hortularium (1420 és 1433 között)

LEVELEK

Vér András menedéklevele (1493)
Keserű Mihály és húga, Krisztina békelevele (1523. november 12.)
Batthyány Ferenc feleségéhez írott levelének utóirata (1526. augusztus 1.)

HASZNÁLÓI GLOSSZÁK

Magyi János formuláskönyve – Nyírkállói-kódex (1476–1493)
Sermones dominicales (15. század második fele)

EGYÉB

Debreceni posztilla (16. század első negyede)
Esküszöveg magyar nyelven 1446-ból – Kollár-féle I. kódex (1514 után)
Esztergomi iskoláskönyv (1463-1476)
A leleszi konvent hiteleshelyi feljegyzése (1562–1567)
Müncheni emlék (15. század vége–16. század eleje)
Soproni virágének (1490 körül)
Szabács viadala (1476)
Szent László-ének
Laskai sorok – Laskai Demeter iskoláskönyve (1433–1435)
Vásárhelyi András Mária-éneke
Zsigmond-kori töredék (1437–1440 között)

Lázár diák térképe/Tabula Hungariae (1528)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése