2011. december 8., csütörtök

A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrásHoffmann István a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok által adományozott Az Év Tudományos Publikációja Aranyérem kitüntetést kapott 2011. november 26-án a A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás című könyvéért .


HOFFMANN ISTVÁN
A TIHANYI ALAPÍTÓLEVÉL MINT HELYNÉVTÖRTÉNETI FORRÁS
(A régi magyar helynevek vizsgálatának alapkérdései)
Debrecen, 2007

Tartalom
Bevezetés ........................................................................................................ 5
I. Helynévi szórvány és forrás kapcsolata ............................................................ 9
1. Az oklevelek mint szórványemlékek ............................................................... 9
2. A magyarnyelvűség okai .............................................................................. 12
3. A szórványok névszociológiai értéke ............................................................. 15
4. A magyar szórványok szövegbe illesztésének módjai ..................................... 17
5. Latinizáló helynévhasználat ......................................................................... 20
5.1. Természeti nevek ..................................................................................... 20
5.1.1. Víznevek .............................................................................................. 21
5.1.2. Tájnevek és domborzati nevek ................................................................ 26
5.1.3. Erdők, szigetek, utak nevei .................................................................... 30
5.2. Településnevek ........................................................................................ 32
5.2.1. Presztízs és latinizálás ......................................................................... 32
5.2.2. Névszerkezet és latinnyelvűség ............................................................. 38
5.2.2.1. Jelző + helynév szerkezetű nevek ....................................................... 38
5.2.2.2. -falu utótagú nevek ............................................................................ 40
5.2.2.3. -falva utótagú nevek ........................................................................... 43
5.3. Szláv és német nevek latinul ................................................................... 48
5.4. A latin névhasználat nyelvi forrásai ........................................................... 49
6. Latin szöveg és magyar név viszonya .......................................................... 51
6.1. Megnevezőszós szerkezetek ................................................................... 51
6.2. Latin földrajzi köznév + magyar helynév .................................................... 57
7. Magyar közszók latin szövegben ................................................................ 64
7.1. Fanevek ................................................................................................ 64
7.2. Földrajzi köznevek ................................................................................. 66
8. Összegzés .............................................................................................. 71
II. Nyelvi rekonstrukció — etnikai rekonstrukció .............................................. 73
1. Nyelv és etnikum összefüggése a helynévtörténeti kutatásokban ................. 73
2. A helynevek nyelvi rekonstrukciója ............................................................ 77
2.1. Helynév-etimológiai kutatások ............................................................... 77
2.2. A helynév-rekonstrukció alapelvei ........................................................... 80
3. A történeti helynévszociológia alapkérdései ............................................... 85
3.1. Az oklevélírók névalakító tevékenysége .................................................. 87
3.2. A nyelvi presztízsviszonyok és az oklevelezés ....................................... 90
3.3. A névrekonstrukció helynév-szociológiai vonatkozásai ............................ 92
4. A helynévadás névszociológiai háttere ..................................................... 96
5. A helynevek névszociológiai értéke ........................................................ 100
5.1. Természeti nevek .............................................................................. 101
5.2. Műveltségi nevek ............................................................................... 104
III. A Tihanyi alapítólevél helynévi szórványai ............................................... 114
1. A téma vizsgálatának fontossága ........................................................... 114
2. A Tihanyi alapítólevél kutatásának története ............................................ 116
3. Az elemzés főbb szempontjai és irányai ................................................. 119
4. A szórványok elemzése ........................................................................ 123
4.1. Tichon .............................................................................................. 123
4.2. Balatin ~ Bolatin ................................................................................ 126
4.3. Petra – Petre ..................................................................................... 128
4.4. Fuk ................................................................................................... 135
4.5. Huluoodi ............................................................................................ 139
4.6. Zakadat – aruk – Seg ......................................................................... 142
4.7. Turku ................................................................................................ 146
4.8. Ursa ................................................................................................. 151
4.9. Zilu kut – Kues kut ............................................................................ 154
4.10. Kert hel ........................................................................................... 158
4.11. Koku zarma ..................................................................................... 162
4.12. Keuris tue ....................................................................................... 163
4.13. Seku ueieze – Putu uueieze ............................................................. 165
4.14. Knez ............................................................................................... 168
4.15. Lupa ............................................................................................... 170
4.16. Gamas ............................................................................................ 171
4.17. Ziget zadu ....................................................................................... 172
4.18. Gisnav ............................................................................................ 174
4.19. Fizeg ~ Fyzeg – Fizeg azaa ............................................................ 176
4.20. Uluues megaia ............................................................................... 179
4.21. hurhu ............................................................................................. 181
4.22. munorau kereku ~ monarau kerekv ................................................... 182
4.23. kurtuel fa – munarau bukurea – brokina rea ....................................... 184
4.24. rea ................................................................................................ 186
4.25. Mortis ............................................................................................ 187
4.26. Mortis uuasara kuta rea ................................................................... 192
4.27. Sar feu ........................................................................................... 194
4.28. eri itu rea ........................................................................................ 198
4.29. Nogu azah feherea ........................................................................... 201
4.30. holmodi rea ..................................................................................... 203
4.31. Gnir uuege holmodia rea .................................................................. 205
4.32. Ohut cutarea ................................................................................... 207
4.33. Castelic et Feheruuaru rea meneh hodu utu rea – Kaztelic .................. 208
4.34. Petre zenaia hel rea ........................................................................ 221
4.35. Fotudi ............................................................................................. 222
4.36. Luazu holma ................................................................................... 224
4.37. Kangrez .......................................................................................... 225
4.38. Lean syher ...................................................................................... 227
4.39. Aruk tue – Aruk fee .......................................................................... 228
4.40. Fidemsi ........................................................................................... 229
4.41. Ecli .................................................................................................. 232
4.42. Bagat mezee .................................................................................... 235
4.43. Opoudi ............................................................................................. 235
4.44. Lopdi ............................................................................................... 237
4.45. Asauuagi ......................................................................................... 238
4.46. Culun ............................................................................................... 240
4.47. U[gr]in baluuana – baluuan ................................................................. 245
4.48. Oluphelr[e]a ..................................................................................... 248
4.49. Iohtucou .......................................................................................... 249
4.50. harmu ferteu .................................................................................... 250
4.51. Gunusara ........................................................................................ 251
4.52. Zakadat – aruk ................................................................................ 253
4.53. aiu .................................................................................................. 253
4.54. Ruuoz licu ....................................................................................... 254
4.55. harmu hig ....................................................................................... 255
4.56. Serne holma .................................................................................... 256
4.57. Eleuui humuk .................................................................................. 258
4.58. Babu humca .................................................................................... 262
4.59. fekete kumuc – fuegnes humuc – cues humuc .................................... 263
4.60. Cuesti ............................................................................................. 264
4.61. Segisti ............................................................................................. 267
4.62. Sumig ............................................................................................. 273
4.63. Thelena ........................................................................................... 276
5. Összegzés ...........................................................................................279
5.1. Az alapítólevél szórványainak szövegbe illesztése ................................ 279
5.2. Latinizáló helynévhasználat az alapítólevélben ...................................... 281
5.3. Az alapítólevél szórványainak névszociológiai helyzete ......................... 282
5.4. A szórványok lokalizálása .................................................................. 284
5.5. A névrekonstrukció etnikai hasznosítása ............................................. 287
5.5.1. Nem magyar etnikumra utaló nevek ................................................. 287
5.5.2. Magyar eredetű helynevek .............................................................. 288
Irodalom ................................................................................................. 292


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése