2011. december 11., vasárnap

Sorcsonkolás a XVIII. századbanPÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM (1770-1819)
Ötödfélszáz Énekek c. gyűjteményéből


LEÁNY - A. B. C.*
(részletek)

7/
Dudi melle dudorodik,
Csöcsi, fara domborodik.
Van itt,Józsi, hajja haj!
Mind duda, mind derekalj.


13/
Juli juhait vezeti,
Szomszéd juhászt integeti,
Mosolyogja, hogy csötör-
Tökön volt a Dömötör.

14/
Katinak van nagy katlanja,
Többet elbír, mint az anyja,
Gyújts rá, Miska, jó katlan,
Füstölög, míg rakatlan.
*Az idézet Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel (Bp., 1977, Szépirodalmi K. 405. p.) című antológiából való. Noha Petőfi a sorcsonkolást már alkalmazza (Petőfi Sándor: A régi jó Gvadányi) , de láthatjuk: mégsem ő az első ebben a manapság avantgarde vívmánynak számító, líra-alakrajzi műveletben.

Botár Attila
A kor legbuzgóbb énekszerzője és dalgyűjtője, Pálóczi Horváth Ádám 1760-ban született a Komárom megyei Kömlődön, református papi család egyetlen fiaként. Tizenhárom esztendős korában a debreceni kollégiumba került. A nagyhírű felvilágosodott tudós, Hatvani professzor volt egyik nevelője. A kollégiumi fegyelmet nehezen tűrte, s bár kiváló tehetsége miatt sokat elnéztek neki, előbb kicsapták, (aztán visszavették), majd önként távozott a kollégiumból. Két hónapig ügyvédi gyakorlatot folytatott Miskolcon, utóbb mérnöki vizsgát tett, és földmérői hivatalt vállalt. 1782-ben megnősült, földet bérelt, s ettől kezdve részben felesége birtokán, részben bérelt földeken gazdálkodott. 1789 óta szabadkőműves. Az 1790. évi országgyűlésben Somogy megye követe. Ekkor már ismert író, Kazinczy is megtisztelte barátságával. Csokonai dunántúli vándorlása idején hónapokig tartózkodott vendégszerető házában; érdeklődését a népdal és a népköltészet iránt Horváth Ádám ösztönzése fokozta. A vendéglátó kora legnagyobb költőjének tartotta Csokonait; verses episztolában védte meg Kölcsey kritikájával szemben, s halála után is sokat tett elismertetéséért. 1800-ban a Napóleon ellen háborúba kényszerített parasztkatonák kirabolták házát, majd családi perekbe keveredett, 1814-ben pedig német-ellenes versei miatt vizsgálat indult ellene. Utolsó éveit Petrikeresztúron töltötte visszavonultan, irodalmi törekvéseinek szentelve életét. A dunántúli írónőknek, az ún. Göcseji Helikon körének volt szervezője és irányítója. Kazinczytól elhidegült, s főként dunántúli írókkal tartott kapcsolatot 1820-ban bekövetkezett haláláig.


Válogatás Pálóczi Horváth Ádám
Ötödfélszáz Énekek
c. gyűjteményébőlNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése