2011. szeptember 30., péntek

Szavak és dolgok egysége

''...népnyelvi szótárt természetesen elképzelni is lehetetlen
rajzok, illusztrációk nélkül. A Szamosháti Szótárhoz is
készültek bizonyos tárgyak, különösen azok alkatrészeinek
szemléltetésére különböző ábrák. Ez az illusztrálás rendkívül
fontos, mert semmiféle, bármily alapos, szóbeli meghatározás
sem ad bizonyos tárgy- vagy cselekvésfogalmakról olyan felvilágosítást,
mint egy egyszerű rajz vagy fénykép. Bár a Szamosháti
Szótárban ez az elv még nem domborodik ki olyan szembeszökő
módon, mint Csűry későbbi nevelőmunkájában — amelynek
eredményei tanítványai népnyelvi dolgozataiban mutatkoztak
meg — mégis rá kell mutatnunk erre a felismerésre,
amely a magyar nyelvtudományban elsőnek hangsúlyozza
(még ha nem is nevezi meg ezekkel a szavakkal) a szavak és
dolgok egységének elvét.''

Bakó Elemér.Csűry Bálint élete és munkássága.

www.adatbank.ro/html/alcim_pdf9881.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése