2011. szeptember 29., csütörtök

„szót sem szól, azt is lassan mondja”

MAGYAR MESE- ÉS MONDAVILÁG I.
A CSODASZARVAS: MESÉLTE BENEDEK ELEK
A szöveget gondozta és a Szómagyarázót írta
KOVÁCS ÁGNES


SZÓMAGYARÁZÓ

ajang - átall, szégyell, vonakodik
almáriom - szekrény
ántivilág - régi világ
anyaszél (négy) - világtáj
appetitus - étvágy
ármádia - hadsereg
árnyékvilág - túlvilág
átalvető, általvető - kétrészes zsák, elöl-hátul csüng a vállról
áteregél - átballag
attak - ütközet
audiencia - kihallgatás

bábóház - babaház
bakarasz - kis arasz: a hüvelyk- és a mutatóujj között
bakkos ostor - hosszú, hajlékony nyelű, hosszú szíjcsapójú ostor, melyet a lovas kocsi, szekér hajtója használ
béfaló falásig - az utolsó falatig
béhemment - bekap
békasó - patakparti kemény kavics
békó - kötélből csavart bilincs, állatnak
beorozkodik - belopódzik
bódorog - kóborol
boldogtalan - együgyű
borsika - borsfű vagy kerti mészfű
búcsálódik - töpreng, búslakodik
bucskázik - bukfencezik
bugyelláris - erszény
bugyuta - ostoba
burján - gyom
burtokos fa - ágas-bogas, terebélyes fa
butélia - palack
búzaír - trágya (gunyoros szóhasználat)

Cerberus - alvilági kutya a görög mondában; fenevad
ciheres - ritkítatlan, fiatal sarjerdő, bokros erdőrész

csást - balról, hóc - jobbról
cseppedős cseppig - utolsó cseppjéig
csepű - a kendertörésnél kihullott rövid szál, amelyből durva fonalat fonnak
csipeszkedik - kapaszkodik
csongolyodik - köpenybe burkolódzik
csökött - kis termetű, növésében visszamaradt

dajnál - elnyújtva, csúnyán énekel
derendócia - lárma, csinnadratta
Durumo - Drinnó, az ördögök fejedelme
duvaszt - dönt

éfi, éfiú - fiatal
egész vágás szekér - szénásszekér
egzercíroztat - gyakorlatoztat
éhálóba megy - éjszaka szabad ég alatt legeltet
ekekabala - ekevas
eleső krajcár - árva krajcár
eligente-elig - alig-alig
emberízink - (gúnyszó) tökmag, csöppség
erdől - fát vág az erdőn, nyaggat
eszénkedik - magához tér
eszteke - ösztöke, ekevas tisztogatására való vashegyű bot
esztena - pásztorkunyhó, juhakol
évelődik - töpreng, gyötrődik

a fa ikre - kétágú fa
fáin, fáintos - finom
fakó szekér - vasalatlan szekérfej
fejébe néz - tetvészi
félenvaló - félreeső
fellocs - fellefetyel
felszeszpetelődik - feltápászkodik
félvágás szekér - fahordó szekér
fénkő - kaszafenő kő
filagória - lugas
flinta - hosszú csövű, gyalogsági puska
font - régi súlymérték, kb. fél kiló
früstököl - reggelizik
fullajtár - küldönc
fundamentum, fundus - alapzat
fűttőzik - melegszik

gáng - tornác
garabonciás - ördöngös
garádics - lépcső, lépcsőfok
garas - régi aprópénz
geléda (gléda) - sor, arcvonal
góc - tűzhely, kemence
góc alatt - kemencesut, ülő-, hálóhely
grácia - kegyelem
granárium - magtár, raktár
guzsaly - fonni való gyapjú, kender talpas tartórúdja

gyócsévirág - hóvirág

habba keveredik (a ló) - verítéktől kihabosodik
halálcsengettyű - lélekharang, a halott tiszteletére meghúzott kis harang
hammas - hamus
hammőrlő - a hamut az egyik markából a másikba csurgatja
haricska - hajdina, pohánka: sóskaféle növény, termése lisztté őrölhető
harizsál - kotorgat (tüzet)
hasábfával kenegeti - üti-veri
hecke-ficki - hivalkodó, kényeskedő
héja (a ház híja) - padlás
hemmedezik - heverészik
hídlás - istállópadló

iskátulya - doboz
istáp - mankó
istrázsa (strázsa) - őr
itce - régi űrmérték, kb. 0,85 l
ízink - aprólék, ujjíznyi (l. emberízink)

járóföld (háromnapi) - járásnyira

kaliba - kunyhó
kandér - üst, kondér
kandi - kíváncsi
kapubálvány - kapufélfa
karabély - rövid csövű lovassági puska
kártya, kártyus - fából való, nagyméretű, egyfülű vízhordó edény
kas - kosár
kauszol - dühösen ugat
kerékfentő - küllő
keresztet megnyomja - az írástudatlan aláírása
kikiril - kukorékol
kilódigál - kihajigál
királybíró - az erdélyi szászok feje
kiserül, kisírül - kifordul
kolontos - bolond, féleszű
kommenció - szerződés
komóciósan - kényelmesen
konfundálja magát - habozik, zavarba jön, zavartatja magát
kontignáció - emelet
konty alá hajtott - asszony létére leissza magát
kötélrántó - akasztófáravaló
közmént - közbevetőleg
kupa - régies űrmérték, kb. 1,5 l
kúrál - gondoz (pl. állatot)
kurátor - protestáns egyházi elöljáró
kurázsi - bátorság
kurrentál - keres
kurrentáltat - kerestet

langaléta - hosszú
lappancs - csapóajtó
látó - szem
lazsnakol - megver
lecirmol - leszid
lelkes állat - ember
leppegeti a fülét - legyez a fülével (vizsla)
lesóvállik - leváslik
lófő - olyan székely család, amely háború esetén egy lovas katonát volt köteles állítani a császári hadseregbe

macskabéka - (gúnyszó) vakarcs
mar - a ló nyakszirtje
maradva, maradvái - leszármazók
másol- másít
matrikula - anyakönyv
megfog a szava - elnémul
merős-merejében - tetőtől talpig, mindenestül
miána - miatta
mic - perc, pillanat
miligyertya - sztearinból először Milly készítette
minuta - perc
miszlik - diribdarab
mondur, monduros - mundér, egyenruha
monéta - kitüntetés
motolla - a megfont fonal föltekerésére szolgáló eszköz
möndölecske - juh
munyator - juhőrző gyerek, kisbojtár

nannyó - nagyanyó
napjötti - napkeleti
napmenti - napnyugati
növevény - növény

nyirettyű - hegedű
nyoszolya - ágy
nyuvaszt - vízbe fojt
nyűg - rögzített kötéldarab, amivel az állattartó láncot vagy kötelet megfeszítik

óbester - ezredes
obsitos - leszerelt katona
okuláré - szemüveg
óperencia - valójában egy régi, távoli osztrák tartomány (Ober-Enns), ahol sok magyar legény katonáskodott (Óperenciás-tenger - mesebeli, távoli tenger).
orozkodik - oson

öl - régi hosszmérték, 1,9 méter (hat láb)
ördöngös szüle - mágikus tulajdonságokkal rendelkező, rosszindulatú öregasszony

pádimentum - padló
padot, asztalt nyúz - (tréfásan) a deszkát meggyalulják, s lábakra is állítják, hogy ülésre, evésre alkalmas legyen
parádés kocsis - díszhintó kocsisa
páris alma - erdélyi kedvelt piros alma
penecélus (penicilus) - bicska
penető - pemete, hosszú nyelű kemenceseprű
pezderkedik - kardoskodik, berzenkedik
pimpós - penészes
pirimókos - kényeskedő, hivalkodó
porgoló - pörkölő, széles
praktika - mesterkedés
puja emberke - apró termetű, törpe

regiment - sereg, csapat
renyekedik - aggályoskodik, panaszkodik
repestel - repes
rezidencia - palota
rőf - régi hosszmérték, kb. 77 cm
rőköl - sír, bőgve, szünetekkel

sárig (kanca) - sárga ló
saroglya - a szekérderék elülső és hátsó záródeszkája
serít (laskát serít) - kinyújtja a tésztát
sikondál - csúszkál
silbak - őr
simándi - hízelgő
sing - régi hosszmérték, kb. 60 cm
sirít - tésztát nyújt
spiritusz - pálinka, szesz, átvitt értelemben bátorság
süllent - gyenge sisegő hangot ad (a megkevert és a tűzre visszatett puliszka, mikor a fazék oldaláról leválik)

szád - nyílása, szája valaminek, pl. a pokolnak, a liknak
szarufa - gerenda
szemmel belephető - belátható
szerre - sorra-rendre, egymás után
szetemnyi - csöppnyi
szín - lábakon álló tetőzet, szekeret, tűzifát, jármot, lószerszámot, szánt tartottak alatta
Szittyaország - Székelyország, a régi krónikákban Szkítia
szokotál - fontolgat, töpreng
szóratlan búza - a pelyvától még meg nem tisztított mag
szót sem szól, azt is lassan mondja - tréfás mesei fordulat, kb. még a gondolatát is elhallgatta
szüle - öregasszony

talián - olasz
táncszó - vidám, kétsoros versike, amelyet a tánc ritmusára kurjantanak
tapló - tűzcsiholásnál az acéllal megütött kovából kipattanó szikrától fog tüzet a pici, kiszárított tapló
tepelák - idétlen, rossz növésű
tojás szike - a tojás sárgája, illetve az ebben levő csíra
tövismadár - gébics, tövisszúró gébics
traktál - vendégel
tulok - ökör

ügyelődik - leskelődik
ügyibevaló - ügyes
ütés tapló - egyszeri tűzütésre való tapló

vakaru - a dagasztóteknő faláról lekapart, tésztából gyúrt kis cipó
varasbéka - varangyos béka
vasderes - sötétszürke ló
véka - régi űrmérték, kb. 15-30 l, vidékenként változó; ilyen tartalmú faedény vagy kosár
vékás föld - amelybe egy véka búzát vetnek
veres kakas - tűz
vers - verseny
vetéllő - vetélő, a szövőszék egyik tartozéka
vettető - partot védő, erősítő gát, melybe a víz beleütközve irányt változtat, vízvettető
vikotál - vitatkozik, kötekedik


mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#99

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése