2011. október 21., péntek

Egy szó alibije

''A Talált tárgy kötetben (1973) Tandori két költeménytípust variál. Kipróbálja a tartalmas szavak nélküli, lecsupaszított jelekkel történő közlés lehetőségét, és kidolgozza az élményrögzítés módszereit. Toldalékokat, kötő- és módosítószavakat léptet elő igévé, főnévvé, s így az események megtörténését vagy elmaradását, a személyek, tárgyak létét vagy nemlétét, az idő tengelyén a múltat, jelent és jövőt esetlegessé oldja, felcserélhetővé teszi. Ez a technika mindenekelőtt a későbbi rajzos-szöveges gesztusművekben folytatódik, de tanulságát az enigmatikus versnyelv önkioltó fordulatai is őrzik. Felfedezi a vendégszövegek alkalmazását: a Philip Marlowe magándetektív névjegye teleírva című kompozíció Chandler-idézetekkel van tele; a Koratavasz egy futballmérkőzés Népsportból átvett leírását avatja verssé; az Egy szó alibije pedig ugyanazon angol szónak több mint száz jelentését sorjáztatja Országh László szótára alapján. Ám ezek egyike sem üres formai játék; mindegyik szervesen fakad a Tandori-én gondolatvilágából és léthelyzetéből. Az első a bűnügyi regényeket, a második a gombfoci-könyveket és a játék-tematikát előlegzi, a harmadik pedig műfordításainak önkényességére döbbenti rá az olvasót.''

SZABÓ SZILÁRD

„Aki elveszti egészét /megleli részeit”
Vázlat az életműrőlhttp://www.jamk.hu/ujforras/9810_12.htm

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése