2011. október 22., szombat

A korpusz és az elméleti nyelvész paródiája

BEVEZETÉS A 52 KORPUSZNYELVÉSZETBE
A KORPUSZNYELVÉSZ AZ ELMÉLETI NYELVÉSZ
Kedveli a kvantitatív módszereket. Kedveli a kvalitatív módszereket.
Önmagát az empirikus hagyományok követ!jének
tekinti.
Önmagát a racionalista hagyományok követ!jének
tekinti.
A szöveget fizikai produktumként kezeli. A szöveget absztrakt entitásként kezeli.
F!ként egyes nyelvek nyelvtana érdekli. Az egyetemes nyelvtan érdekli.
Csak a formára figyel. A formára és a jelentésre figyel.
A szövegeket globálisan vizsgálja. Át akarja tekinteni,
hogy mi van a szövegben.
A szövegeket lokálisan vizsgálja, azaz a részletekre
összpontosít.
Megkötésekt!l mentes szövegek széleskör" (bár
valószín"leg felszínes) elemzésére összpontosít.
(Mesterségesen) megkötött területek mély elemzését
végzi.
Kedveli a statisztikai és a valószín"ség elméletén
alapuló módszereket.
Kedveli a szabályvezérelt (tudásalapú, dedukciós,
logikán alapuló) módszereket.
A nyílt nyelvi viselkedés (produktumainak) megfigyelésére
támaszkodik.
F! adatszerz! módszere az intuícióra/önvizsgálatra
támaszkodik.
Autentikus adatokkal és más beszédmegnyilvánulások
kontextusában lev! beszédmegnyilvánulásokkal
dolgozik.
„Játék példákkal” dolgozik izolált, kontextus nélküli
mondatok formájában.
Bacon gondonkodásmódját követi. Úgy gondolja,
hogy a tudomány lényege az induktív módszer.
Úgy véli, hogy a feltételez!-dedukciós módszer a
tudomány lényege.
Szilárdan hisz a FELFEDEZ! folyamatokban. Az IGAZOLÓ/ÉRTÉKEL! folyamatokban hisz.
Ha a számítógépet a szövegszerkesztésen kívül
másra is használja, akkor azt konkordanciák készítése,
lemmatizálás vagy statisztikai számlálás céljából
teszi.
Ha érdekli egyáltalán a számítógép, akkor parserekkel,
generátorokkal, és teoréma bizonyító programokkal
dolgozik.
Ha egyáltalán foglalkozik programozással, akkor
azt Pascal, C vagy Pearl nyelvben teszi.
A Prolog vagy Lisp az, ami számít, ha programozással
is foglalkozik.

7. táblázat: A korpusz és az elméleti nyelvész paródiája (Lager 1995: 3)

[PDF]
2. SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS NYELVTUDOMÁNY 2.1. Bevezetés Az ...
www.korpusz.com/.../2.%20Számtech%20és%20nyelvtudomány.pdfFájlformátum: PDF/Adobe Acrobat - Gyorsnézet
Papp Ferenc magyar, angol és orosz nyel- ven írt és szerkeszett könyvei, mint például a Matematikai nyelvészet és gépi fordítás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése