2011. október 20., csütörtök

A magyar nyelvre vonatkozó kutatások bibliográfiája

A magyar nyelvre vonatkozó kutatások bibliográfiája, 1978
Összeállította: Máté Jakab

TARTALOM
Pótlások az 1977. évi bibliográfiához 352
1977-ben megjelent munkák, tanulmányok és cikkek 352
1977-ben ismertetett művek, tanulmányok és cikkek 353
1. A magyarság eredete. Őstörténet 355
2. A magyar nyelvtudomány és művelődés nagyjai (magyar nyelvészeti vonatkozásokkal). Megemlékezések 355
3. A magyar nyelvtudomány és a néprajz határán 356
4. Alkalmazott nyelvészet (A magyar nyelv az oktatásban és külföldön. A fordítás kérdései) 357
5. Általános kérdések (Általános nyelvészet, nyelvfilozófia, tipológia. A művelődéstörténet és az irodalomtudomány magyar nyelvi és nyelvészeti vonatkozásai stb.) 359
6. Bibliográfia 361
7. Hangtan, fonológia és egyéb hangtani vonatkozások 362
8. Határtudományok (Szemiotika, matematikai nyelvészet, pszicholingvisztika,szocio-lingvisztika - magyar nyelvi és nyelvészeti vonatkozásokkal) 363
9. Helyesírás, átírás, írástörténet 363
10. Kontrasztív nyelvészet, nyelvi kölcsönhatás, kétnyelvűség, gyermeknyelv 363
11. Lexikológia, lexikográfia, frazeológia, jelentéstan 364
12. Nyelvjárástan (dialektológia) 367
13. Nyelvművelés (normatív nyelvészet) 368
14. Nyelvtörténet, etimológia, névtan stb 370
15. Nyelvtan (Alaktan, Mondattan) 372
16. Stilisztika 373
17. Uráli (finnugor) és altáji nyelvtudomány (magyar vonatkozásokkal) 375
18. 1978-ban ismertetett művek, tanulmányok és cikkek 375
.
.
http://epa.oszk.hu/01300/01361/00008/pdf/1980_349-381.pdfNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése