2011. október 19., szerda

Laziczius Gyula: A NAGY ΙHSΙG Johan Bojer regιnye


Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 23. szαm · / · FIGYELΥ · / · Fordνtαsok

Laziczius GyulaA NAGY ΙHSΙG
Johan Bojer regιnye - Athenaeum

Nyugtalanνtσ ιs mιgis nagyon megnyugtatσ kφnyv. Nyugtalanνtσ a mesιje: egy mιlyrυl indult emberi ιletet kell kφvetnόnk benne, merιszen meredek emelkedυkφn αt a mιg mιlyebb zuhanαsig. Ahogy a tφrvιnytelen kis norvιg fiϊbσl - igaz, mιg ιszaki mιrtιkkel mιrve is bαmulatos energiαjϊ emberpιldαnyrσl van szσ - szinte mαrσl-holnapra vagyonokat keresυ, nagy feladatokat oldσ, keresett mιrnφk lesz, hogy aztαn falusi kovαcskιnt fejezze be ιletιt, ez tipikusan romantikus mesevezetιs, pedig a kφnyvtυl semmi sem αll tαvolabb, mint az olcsσ romantika. Bojert ezek az ιles cselekmιnyfordulσk nem ιrdeklik. Nem hasznαlja ki a felkόzkφdιs - regιnyben - olcsσ diadalαt, ιs a meredek zuhanαsbσl sem csihol ki szomorϊan kongσ effektusokat. Υt csak az ember ιrdekli, akinek attitudeje az ιlettel szemben a legmιlyebb pontos is ugyanaz, mint a legmagasabbon: szόntelen tapogatσdzαs valami belsυ tαmpont utαn. Eleinte a tudαs νgιri ezt a tαmpontot, majd az alkotαs nagyszerϋ illuziσja, mely ϊrrα tesz a meghϊnyαszkodσ anyag felett, de mindez csak ideig-σrαig tart. A tudαs megtorpan, az anyag fellαzad, ιs a belsυ φsszeomlαs veti elυre αrnyιkαt. A lelki felborulαshoz mιg a kόlsυ csapαsok egιsz sora is jαrul, s mikor mαr azt hinnυk, betelt a pohαr, mαr nem lehet mιlyebbre zuhanni, megkerόl a keresett ιs vαgyott tαmpont: az embersιgnek bόszke tudata. «A vak sors megtιpαzhat ιs kifoszthat bennόnket, azιrt mιgis mindig marad valamink, amit sem az ιgben, sem a fφldφn nem zϊzhatnak φssze. Testόnk meghal, s szellemόnk kialszik, de valahogy folyton ragyog bennόnk az φrφkkιvalσsαg szikrαja, hogy fιnyt ιs harmσniαt gyόjtsφn a vilαgnak ιs az Istennek.»
Az elsυ igazαn ethikus cselekedetbυl szόletik meg ez a bόszke emberi φntudat, ιs ez az, ami megnyugtatσ. A legyυzφtt ember φnmagαt is lebνrja, s ezzel fφlιbe kerekedik mindennek, anyagnak, sorsnak, ιletnek. Megindul Isten felι, vagy, ahogy Bojer mondja, Istent teremteni.
Ha ezzel a vιgakkorddal a fόlόnkben nιzόnk vissza a mese kanyargσ vonalαra, egιsz kόlφnφs ritmust vehetόnk ιszre, kιt mιlyponttal ιs kιt csϊccsal. Az elsυ mιlypont Per gyermekkora, az elsυ csϊcspont pedig a sikerekben gazdag alkotαsi periσdus. Ez a regιny elsυ fele, itt a kόlsυsιgek dominαlnak. A mαsodik rιszben befelι fordul a regιny. Lelki φsszeroppanαs jelenti itt a mιlysιget, a csϊcsot pedig az az Istent teremtυ emberi φntudat, amely egyϊttal legmagasabb pontja is a regιnynek. Νgy nιzve, a lαtszσlagos romantika a belsυ forma virtuσz ritmikαjαban oldσdik fel. Ez hoz a nem nagy lιlegzetϋ kφnyvbe drαmai lόktetιst, ez az, ami legjobban lebilincseli az olvasσt.
A fordνtαs Hajdu Henrik munkαja. Hajdu egyike azon keveseknek, akiknek - hogy ϊgy mondjam - van szνve a fordνtαshoz. Munkαjαnak minden sorαn ιrezni, hogy a szavak gondos vαlogatαs ιs mιrlegelιs utαn kerόltek papνrra. Hajdu szσkincse gazdag, sokrιtϋ, s alig egy-kιt helyen ιrzόnk csak αrnyalati zφkkenυket, de ezek seholsem zavarσak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése