2011. október 18., kedd

A Lakó-hagyaték


Lakó-hagyaték
Lakó György (1908-1996) nyelvész, akadémikus szakkönyv hagyatékát 1997-ben, könyvtárfejlesztési pályázaton nyert pénzből vásárolta meg a PPKE központi könyvtára. A gyűjteményt 1998 márciusában szállítottuk ki Piliscsabára, áprilisban megkezdődött az anyag könyvtári feldolgozása.
A hagyatékot külön olvasóteremben téma szerint csoportosítva, a szerzők betűrendjében helyeztük el. A gyűjtemény leltárba vétele megtörtént, bibliográfiai leírása még várat magára. Az örökösök kérésének megfelelően minden egyes dokumentumba beütöttük a LakóGyörgy könyvtárából szövegű pecsétet.
A megvásárolt anyag valamivel több mint öt és félezer egységből áll. Ezek zöme könyv és folyóirat, de jelentős mennyiségű különlenyomat, valamint Lakó György több előadásának és cikkének a kézirata is része az állománynak.
A könyvtár legrégebbi darabját 1829-ben adták ki Helsinkiben, a legfrissebbek 1996-ban jelentek meg. A hagyaték kiemelkedően értékes részét képezik a múlt századból és az e század elejéről származó szakkönyvek. Számos klasszikus, a finnugrisztika szempontjából meghatározó jelentőségű mű első kiadását megtalálhatjuk a gyűjteményben. Más szempontból, de szintén fontosak a kis példányszámban megjelent, ezért nehezen hozzáférhető dokumentumok: egyetemi kiadványok, a kis finnugor népek gyermekeinek szóló ábécés- és olvasókönyvek.
A könyvtár törzsanyagát finnugrisztikával, illetve magyar nyelvészettel foglalkozó kiadványok alkotják. A finnugrisztika legfontosabb sorozatai, folyóiratai, kézikönyvei és monográfiái szinte kivétel nélkül megvannak a Lakó-gyűjteménybe. Különösen gazdag a lapp és a finn nyelvvel foglakozó anyag.
Lakó-hagyaték helyben használható.

http://biblsrc.btk.ppke.hu/lako.html.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése