2011. október 17., hétfő

 

Miklós Kontra

Room 2202
Phone: (62) 544-284
kontra@lit.u-szeged.hu
Office hours: 13:00 to 14:00 Thursdays, by appointment with Szentgyörgyi Anna (annasz@lit.u-szeged.hu)
Areas of specialization and research: sociolinguistics, educational linguistics, applied linguistics, Hungarian-American bilingualism, Linguistic Human Rights

Degrees

 • MA in Russian language and literature and English language and literature, Kossuth Lajos University, 1974
 • PhD in Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 1987
 • Doctor of the Hungarian Academy of Sciences (DSc) in Linguistics, 2006

Academic positions

 • Director, PhD Program in English Applied Linguistics, 2001 to date
  Professor, University of Szeged, 1999 to date
 • Head, Department of English Language Teacher Education and Applied Linguistics, Institute of English and American Studies, József Attila University, Szeged, July 1998 to date
 • Associate Professor of English Linguistics, József Attila University, Szeged, 1991-1999
 • Project Director, Survey of Spoken Hungarian and Hungarian National Sociolinguistic Survey, Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1985-2010. (Magyar Nyelv 2011/1:126)
 • EFL teacher to Hungarians, International House Budapest, Inc., 1983-1986
 • Assistant Professor of English Linguistics, Kossuth Lajos University, Debrecen, 1981-1984
 • Associate Instructor of Hungarian, Department of Uralic and Altaic Studies, Indiana University, Bloomington, IN, USA, 1978-1981

Scholarships, awards

 • László Országh Prize, 2006
 • ”The English of Hungarian Americans” Fulbright research grant, Michigan State University, East Lansing, MI, Spring 2003
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1997-2000
 • “Bilingualism as a social issue.” American Council of Learned Societies fellowship for American Studies, Michigan State University, East Lansing, MI, October 1995-June 1996.
 • “The Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary.” Research Support Scheme group grant (RSS/HESP No. 582/1995) of the Higher Education Support Programme, 1995-1997.
 • “Towards a sociolinguistic description of Hungarian spoken beyond Hungary’s borders.” Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások, Budapest, 1994.
 • Hungarian National Science Foundation (OTKA) grants for sociolinguistics, # 3220 (1991-1994), T 018272 (1995-1997), T025997 (1998-2000), K 60403 (2006-2009).
 • “What makes the standard variety of a language?” Fulbright research grant # 16540, Indiana University, Bloomington, IN, 1992-93.
 • Critic’s Award for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 1985.

Related experience

 • Visiting Fulbright Research Scholar, Michigan State University, East Lansing, MI, USA, January – July 2003
 • American Council of Learned Societies research fellow, Michigan State University, East Lansing, MI, USA, October 1995-June 1996.
 • Visiting Professor, University of Joensuu, Finland, November 1993.
 • Visiting Fulbright Research Scholar, Indiana University, Bloomington, IN, USA, September 1992-July 1993.
 • Co-editor for Hungary. Harro Stammerjohann (ed.), Lexicon Grammaticorum, published by Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1996; 2nd edition 2009.
 • Visiting Scholar, Åbo Akademi, Turku, Finland, Spring 1988.
 • Visiting Scholar, University College London, England, July 1987.
 • Fieldworker, Project on Hungarian-American Bilingualism in South Bend, Indiana, 1979-1981.
 • Visiting Scholar, University of Łódz, Poland, Fall 1977.
 • Visiting Scholar, Herzen Pedagogical Institute, Leningrad, USSR, Fall 1976.
 • Assistant Lexicographer, 1974-1975, Concise English-Hungarian Dictionary by L. Országh, published in Budapest in 1981.

Courses taught

1974–2007: English descriptive linguistics; Sociolinguistics; Language, law and education; Sound change in American English; Introduction to applied linguistics; Hungarian and English intonation in contact; Hungarian-American bilingualism; Bevezetés a társasnyelvészetbe (=Introduction to Sociolinguistics); Language Policy in the EU and Hungary
I have been teaching linguistics in universities in Hungary (JATE, KLTE, SZTE) and abroad (e.g. Indiana University, USA, Joensuu University, Finland, etc. ) for over three decades. I am director of the English Applied Linguistics Doctoral Program in the U of Szeged. *** I was a leading researcher in the Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciencies from 1985 through 2010. I was a Fulbright Research Fellow at Indiana University in 1992/93 and at Michigan State University in 2003. I held an ACLS research fellowship at Michigan State University in 1995/96.

Editorial memberships held:

Journal of Sociolinguistics (1997–2006), Language Policy (2001–2009), Studies in Language Variation book series, Benjamins (2006–), Modern Nyelvoktatás (1995–), Alkalmazott Nyelvtudomány (2001–), Sociolinguistic Studies (2007–2009), Linguistic Diversity and Language Rights book series, Multilingual Matters (2004–), Porta Linguarum (2004– ).

Recent lectures at scholarly meetings

 • 2011. Are there speakers of the /ε/ vs. /e/ dialect in Budapest? Methods in Dialectology 14 conference, The University of Western Ontario, London, ON, Canada, 5 August 2011.
 • 2010a. Language Rights, Nations and Ethnic Communities: A Central European Perspective. Keynote lecture, Seventh Biennial Conference of The Society for Multi-Ethnic Studies: Europe and the Americas, Pécs, 17 June 2010.
 • 2010b. Használható még a lufis könyv Amerikában? Egy veterán amerikai magyartanár megjegyzései az 1989-ben megjelent Hungarian Picture Dictionary for Young Americans ürügyén. Plenáris előadás, 35th Annual Conference of the American Hungarian Educators’ Association, Szeged, 2010. június 4.
 • 2010c. Gerencsér, Vághosszúfalu és Dunaszerdahely: oktatás és asszimiláció. Plenáris előadás, Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért, Konferencia az 50 éves nyitrai magyar pedagógusképzés tiszteletére, Nyitra, 2010. április 29.
 • 2010d. Linguistic Human Rights in Central Europe. University of North Carolina, Chapel Hill, 23 March 2010.
 • 2010e. Standardizing Hungarian and its Educational Consequences. Minority Language in Today’s Global Society: Perspectives on Language Standardization conference, Trace Foundation, New York City, 26 March 2010.
 • 2009a. Language-based educational discrimination in the Carpathian Basin = The Seventh Annual Lecture on Language and Human Rights, University of Essex, UK, 11 June 2009.
 • 2009b. Szilágyi’s Bill: The viability of universal language rights. Workshop at The fourth ‘Language at the University of Essex Postgraduate Conference’ [LangUE], 12 June 2009.
 • 2009c. Globalizáció, magyar nyelvi kisebbségek és nyelvpolitika Plenáris nyitó előadás a Nemezti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár) és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem “Nyelv, identitás, többnyelvű lét és oktatáspolitikák” című konferenciáján, Csíkszeredában (Csíksomlyón), 2009. június 19. In: Hasznos Nyelvészet. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja, 2010.
 • 2009d. Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében. Előadás a “Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében” c. konferencián az MTA székházában 2009. augusztus 19-én.
 • 2008a. Linguistic prejudice in Budapest and its correlates. Paper presented at Sociolinguistics Symposium 17, Amsterdam, 5 April 2008.
 • 2008b. How heló (English hello) has spread in Budapest like wildfire. Paper presented at the Methods XIII conference, Leeds, 7 August 2008.
 • 2008c. Mivel korrelálnak a nyelvi előítéletek Budapesten? Előadás a 15. Élőnyelvi Konferencián, Párkány, Szlovákia, 2008. szeptember 5.
 • 2008d. A nyelvi genocídium fogalma és mai magyarországi megvalósulásai/megvalósításai. Előadás a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2008. október 10-én rendezett „Az emberi jogok és a nyelvek” című szimpóziumon.
 • 2008e. Remarks on the assimilation of Hungarian national minorities. Paper presented at the Language Ecology Conference, University of Agder, Kristiansand, Norway, 28 November 2008.

Recent publications

Most important publications

 • Kontra Miklós, szerk., Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon (=Language and Society in Hungary at the Fall of Communism). Budapest: Osiris Kiadó, 2003. 372 pp. [Except for pp. 256–322. and pp. 363–371, all the book was written by M.K.]
 • Hungarian verbal puzzles and the intensity of language contact. Journal of Sociolinguistics 5(2001): 163–179.
 • Multilingua, Volume 19–1/2(2000): 1–195. [Special Issue: Language contact in East-Central Europe] Edited by Miklós Kontra. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
 • Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, Tibor Várady, eds, 1999. Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights. Budapest: Central European University Press. xiii+346 pp.
 • 1995Kontra, Miklós and Csaba Pléh, eds., Hungarian Sociolinguistics [= International Journal of the Sociology of Language #111].

Books edited and written

2010. Hasznos nyelvészet. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet. 235 lap. (Recenziók: #1 Fórum Társadalomtudományi Szemle 2010/3, #2 Élet és Irodalom  2011. Vol. LV/2)
2009a. Stammerjohann, Harro (General Editor). 2009. Lexicon Grammaticorum: A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics. Second Edition, Revised and Enlarged. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. Co-Editors: Sylvain Auroux … Miklós Kontra … (recenzió: Magyar Tudomány 2010/5)
2009b. Kontra Miklós és Bakró-Nagy Marianne, szerk., 2009. A nyelvészetről – egyes szám, első személyben II. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 223 lap. (recenziók #1: Modern Nyelvoktatás - .pdf, 1.39 MB; recenzió #2: Magyar Tudomány 2010/3. szám, recenzió #3: Budapesti Könyvszemle ) #4 Magyar Nyelvőr 2010/3. szám.)
2008a. Csernicskó István és Kontra Miklós, szerk., Az Üveghegyen innen: Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés. Ungvár: PoliPrint, 2008. 148 lap.
2008b. Kontra Miklós és Hattyár Helga. Az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Osztályának válogatott bibliográfiája 1997–2007. Budapest, 2008. augusztus. 87 lap.
2005. Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Ismertetések
(Disputationes Samarienses, 6.) Összeállította és szerkesztette Kontra Miklós. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó. 254 pp.
2003. Kontra Miklós, szerk., Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó. 372 pp. (recenzió)
2002. Kontra Miklós és Hattyár Helga, szerk., Magyarok és nyelvtörvények (A Magyarságtudomány könyvtára XXVI.). Budapest: Teleki László Alapítvány. 140 pp.
2000. Language contact in East-Central Europe [=Multilingua 19/1-2]. Guest-edited by Miklós Kontra.Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 195 pp.
1999a. Kontra, Miklós; Robert Phillipson; Tove Skutnabb-Kangas; Tibor Várady, eds., Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights. Budapest/New York: Central European University Press. 346 pp.
1999b. Közérdekű nyelvészet. Budapest: Osiris Kiadó. 162 pp.
1998. Kontra Miklós és Saly Noémi, szerk., Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Budapest: Osiris Kiadó. 458 pp.
1995-1996. Acta Linguistica Hungarica, Volume 43, Nos 3-4 [special issue on sociolinguistics, guest edited by M.K.]
1995a. Kontra, Miklós and Csaba Pléh, eds., Hungarian Sociolinguistics [= International Journal of the Sociology of Language #111].
1995b. Túl a Kecegárdán: Calumet-vidéki amerikai magyar szótár [=Beyond Castle Garden: An American Hungarian Dictionary of the Calumet Region]. Collected and compiled by Andrew Vázsonyi, edited by Miklós Kontra. Budapest: Teleki László Alapítvány. 242 pp.
1992a. Kontra, M. & T. Váradi, eds., Studies in Spoken Languages: English, German, Finno-Ugric. Budapest: Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 130 pp.
1992b. Kontra Miklós, szerk., Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Linguistica, Series A, 9. Budapest: Institutum Linguisticum Academiae Scientiarum Hungaricae. 189 pp.
1991a. Kontra Miklós, szerk., Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. Budapest: Magyarságkutató Intézet. 163 pp.
1991b. Readings in Applied Linguistics for Teachers of English. Edited by Miklós Kontra and Helen Thomas. (Kézirat) Budapest: Tankönyvkiadó. 246 pp.
1990a. Élőnyelvi tanulmányok. Linguistica, Series A, 3. Szerk. Balogh Lajos és K.M. Budapest: Institutum Linguisticum Academiae Scientiarum Hungaricae. 228 pp.
1990b. Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Linguistica, Series A, 5. Budapest: Institutum Linguisticum Academiae Scientiarum Hungaricae. x+188 pp.
1989. Hungarian Picture Dictionary for Young Americans. Bilingual edition. Coauthored with Ruth G. Bíró and Zsófia T. Radnai. Budapest: Tankönyvkiadó. 257 pp.
1988. Kontra, Miklós, szerk., Beszélt nyelvi tanulmányok. Linguistica, Series A, 1. Budapest: Institutum Linguisticum Academiae Scientiarum Hungaricae. 180 pp.
1984. Ferenc Fabricius-Kovács Bibliography. Compiled by M.K. (Arcadia Bibliographica Virorum Eruditorum, Fasciculus 7) Bloomington, Indiana: EUROLINGUA. 40 pp.
1981. A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről, különös tekintettel “elangolosodó” orvosi nyelvünkre (Nyelvtudományi Értekezések 109. sz.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 65 pp.

Selected articles

2011. A tannyelv megválasztásának fogas kérdéseiről. Kárpátalja.ma, a kárpátaljai magyar hírportál, 2011. augusztus 28.
2010a. Sociolinguistics in Hungary, the Czech Republic and Poland (co-authored with Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak and Jiří Nekvapil). In: Ball, Martin J. (ed.), The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World, 359-371. London/New York: Routledge.
2010b. Szócsinálás (A motiváció szerepe egy ismeretlen tárgy megnevezésében). Magyar Terminológia 3(2010)/1:55-63.
2010c. Nyelvi jogok és nyelvszabadság – Hozzászólás Andrássy György tanulmányához. In: Andrássy György és Vogl Márk, szerk., Az emberi jogok és a nyelvek (Studia Iuridoka Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 146.), 135-137. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2010.
2009a. Ahol nincs impakt faktor. /Élet és Irodalom/ 2009. február 20.
2009b. Hasznos nyelvészet. (.pdf link) /Magyar Nyelv/ 105 (2009): 78-85.
2009c. A nyelvi genocídium fogalma és mai magyarországi megvalósulásai/megvalósításai. /Kritika/ 2009. május: 22-25
2009d. A focihoz és a pedagógiához mindenki ért, a nyelvhez még a politikus is. Korunk 2009. május: 87-95.
2009e. Esélyegyenlőség és iskola.  In: /Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban, Plenáris Előadások/, 31–38. Újvidék-Szabadka: Forum Könyvkiadó–Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
2009f. Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2009/4: 67-76.
2009g. Mivel korrelálnak a nyelvi előítéletek Budapesten? (.pdf, 4,4 MB) In: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga, szerk., Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák, 37-51. Budapest/Dunaszerdahely/Nyitra: MTA Nyelvtudományi Intézet/Gramma Nyelvi Iroda/Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar/Tinta Kiadó.
2009h. Hattyár Helga – Kontra Miklós – Vargha Fruzsina Sára. Van-e Budapesten zárt ë? Magyar Nyelv 105(2009): 453-468.
2008b. Comment 5. World Englishes Vol. 27, No. 2(2008): 276–277. (Invited comment on Phillipson, Robert. 2008. Lingua franca or lingua frankensteinia? English in European integration and globalisation. World Englishes Vol. 27, No. 2: 250–267.)
2008a. A magyar–magyar kutatások hasznáról és haszontalanságáról. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2008/1: 185–189.
2007a. Félreértések a magyar lingvicizmus körül. In: Heltai Pál, szerk., MANYE XVI. Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő, 2006. április 10–12., 27–35. Pécs – Gödöllő: MANYE – Szent István Egyetem, 2007.
2007b. Az anyanyelvű felsőoktatás előnyei és hátrányai, ahogy „a nép” látja. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007/2: 147–152.
2007c. Országh László budapesti működése. In: Vadon Lehel, szerk., In memoriam Országh László, 363–374. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, Amerikanisztika Tanszék, 2007.
2007d. A Human Rights Approach to Minority Language Rights. In: Szalma, József, ed., Zbornik Radova Naučni skup s međunarodnim učešćem Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama u tranziciji, 80–93. Novi Sad: Vojvodanska akademija nauka i umetnosti, 2007.
2007e. Hungarian. In: Sisson, Richard; Zacher, Christian; Cayton, Andrew, general editors, The American Midwest: An Interpretive Encyclopedia, 333–334. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2007.
2007f. A heló térhódítása Budapesten. In: Magay Tamás, szerk., Félmúlt és közeljövő, 101–108. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. [Lexikográfiai füzetek 3.]
2007g. Van mit tennünk, bőven… In: Benő Attila, Fazakas Emese, Szilágyi N. Sándor, szerk., Nyelvek és nyelvváltozatok: Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére, Második kötet: 7–10. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, 2007.
2007h. If women are being discriminated against, you don’t say ‘You should become a man’: An interview with Peter Trudgill on sociolinguistics and Standard English. In: Sheorey, Ravi and Judit Kiss-Gulyás, eds., Studies in Applied and Theoretical Linguistics, 117–129. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. [Ez egy 2000-es publikáció újraközlése]
2006a. Hungary: Language Situation. In: Keith Brown, editor-in-chief, Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition. Volume V, pp. 440–441. Oxford: Elsevier, 2006.
2006b. A határon túli magyar nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc főszerkesztő, Magyar nyelv (Akadémiai kézikönyvek), 549–576. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006.
2006c. A magyarországi magyar nyelvhasználat variabilitásáról. In: Kiefer Ferenc főszerkesztő, Magyar nyelv (Akadémiai kézikönyvek), 577–594. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006.
2006d. Nyelv és jog. In: Kiefer Ferenc főszerkesztő, Magyar nyelv (Akadémiai kézikönyvek), 1018–1037. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006.
2006e. Apropó „De azért egy értelmiséginek tudnia kell, hogy min ironizál”: Az egynyelvű szemlélet utóbbi negyedszázada. Kritika 2006. május: 14–16.
2006f. A tankönyvek nyelve és a magyarigazolvány. Új Kép 2006. április–május: 3–11. [Szabadka]
2006g. Néhány megjegyzés a nyelvészeti nonszenszről és a társadalmi kárról. Magyar Nyelv 102(2006): 202–204.
2006h. Hungarian In- and Outside Hungary. In: Ammon, Ulrich et al, eds, Sociolinguistics/Sociolinguistik, 2nd completely revised and extended edition, Volume 3: 1811–1818. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2006.
2006i. Tove Skutnabb-Kangas, Miklós Kontra and Robert Phillipson. 2006. Getting Linguistic Human Rights Right: A Trio Respond to Wee (2005). Applied Linguistics 27: 318–324.
2006j. A magyar lingvicizmus és ami körülveszi. In: Sipőcz Katalin és Szeverényi Sándor, szerk., Elmélkedések népekről, nyelvekről és a profán medvéről: Írások Bakró-Nagy Marianne tiszteletére, 83—106. Szeged: SzTE, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, 2006.
2006k. Kisebbségi magyarok és többségi nyelvek. /Rálátás/ (Zsákai helytörténeti-honismereti, kulturális tájékoztató) VII. évfolyam 4. szám: 37-39.
2006l. Your Right to your Language. In: Krisztina Dietz, ed., My Fulbright Experience, 39-54. Budapest: Hungarian-American Commission for Educational Exchange.
2005a. Contextualizing the Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary project. In: Anna Fenyvesi, ed., /Hungarian Language Contact Outside Hungary: Studies on Hungarian as a minority language/, 29-45. Amsterdam: Benjamins.
2005b. Nyelvi tévhitek terjesztése közpénzen. /Élet és Irodalom/, 2005. július 1.
2005c. Mi a lingvicizmus, és mit lehet ellene tenni? In: Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa, szerk., /Közéleti barangoló/, 175-202. Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság.
2004a. Nyelvi emberi jogi polémiák. Korunk 2004/11: 103–114.
2004b. A kodifikált sztenderd és a magyarországi magyarok. In: Gecső Tamás, szerk., Variabilitás és nyelvhasználat, 174–178. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004.
2004c. A társadalomtudományi kutatások néhány etikai vonatkozása. Fórum Társadalomtudományi Szemle, VI. évf. 3. szám (2004): 145–152.
2003a. Felcserélő anyanyelvi nevelés vagy hozzáadó? Papp István igaza. Magyar Nyelvjárások, XLI: 355-358.
2003b. Changing mental maps and morphology: Divergence caused by international border changes. In: David Britain and Jenny Cheshire, eds., Social Dialectology: In honour of Peter Trudgill, 173-190. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
2003c. Ajánlás az Olvasóhoz. In: Csernicskó István, szerk., A mi szavunk járása: Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 15–18. Ungvár: „PoliPrint” Kft.
2003d. Nyelv és jog. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 551–566. Budapest: Akadémiai Kiadó.
2003e. A magyarországi magyar nyelvhasználat variabilitásáról. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 325–337. Budapest: Akadémiai Kiadó.
2003f. A határon túli magyar nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 301–321. Budapest: Akadémiai Kiadó.
2003g. Élőnyelvi kutatások határainkon belül és kívül. Magyar Tudomány 2003/4: 504–512.
2003h. Az ikes ragozás változásai és a presztízs. In: Hajdú Mihály és Keszler Borbála, szerk., Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára, 354–358. Budapest: az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság.
2003i. Újratanulható-e egy anyanyelv? In: Osvát Anna és Szarka László, szerk., Anyanyelv, oktatás – közösségi nyelvhasználat, 15–25. Budapest: Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet.
2003j. Cigányaink, nyelveik és jogaik . Kritika XXXII/1. szám (2003. január): 24–26.
2002. Kontra Miklós és Szilágyi N. Sándor. A kisebbségeknek van anyanyelvük, de a többségnek nincs? In: Kontra Miklós és Hattyár Helga, szerk., Magyarok és nyelvtörvények (A Magyarságtudomány könyvtára XXVI.), 3–10. Budapest: Teleki László Alapítvány.
2001a. Nyelvi jogok, nyelvi tervezés, és az anyanyelvek tannyelvként való használatának problémái. In: Cserti Csapó Tibor, szerk., Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma (Konferenciakötet), 35–45. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Romológia Tanszék.
2001b. British Aid for Hungarian Deaf Education from a Linguistic Human Rights Point of View. Alkalmazott Nyelvtudomány I. évf. 2. szám: 63–68.
2001c. Hattyár Helga és Kontra Miklós. Számít(-e) a kérdőszó a kérdésben:? In: Papp György, szerk., 11. Élőnyelvi Konferencia (Tanulmányok, különszám), 185–196. Újvidék: az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszéke.
2001d. Hungarian verbal puzzles and the intensity of language contact. Journal of Sociolinguistics 5: 163–179.
2001e. Skutnabb-Kangas, Tove & Robert Phillipson, with inserts by Miklós Kontra. Reflections on scholarship and linguistic rights: A rejoinder to Jan Blommaert. Journal of Sociolinguistics 5: 143–155.
2001f. Disinformation on English in Hungary. World Englishes 20: 113–114.
2001g. „Három a magyar igazság” Egy mondattani változás három megközelítése. Magyar Nyelv 97: 53–64 és 254.
2000a. Kétnyelvűség, oktatás és emberi jogok. Educatio 9/2: 253–273.
2000b. Simon, Szabolcs & Miklós Kontra. Slovak linguists and Slovak language laws: An analysis of Slovak language policy. Multilingua 19/1-2: 73–94.
2000c. Towards intercultural competence in Europe. Sociolinguistica 14: 168–173.
2000d. Koszovóban és Craiován: Trianon hatása a magyar mentális grammatikára. In: Borbély Anna, szerk., Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében, 135–145. Budapest: Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élonyelvi Osztálya.
2000e. A tények nem számítanak: Anyanyelv, oktatás, politika, határon innen és túl. Rálátás (Zsákai helytörténeti–honismereti kulturális tájékoztató) I. évfolyam 2. szám: 13–16.
2000f. If women are being discriminated against, you don’t say “You should become a man.” An interview on sociolinguistics and Standard English with Peter Trudgill (conducted by M. K.). novELTy (A Journal of English Language Teaching and Cultural Studies in Hungary) Volume 7, Number 2: 17–30.
2000g. Which Contacts Breed Conflicts? In: Robert Phillipson, ed., Rights to Language: Equity, Power, and Education, 140–143. Mahwah, New Jersey/London: Lawrence Erlbaum Associates.
2000h. Kicenzúráz – A cenzúra nem (tört)? In: Saly Noémi, szerk., Mihálynapi köszöntő. Írások Ilia Mihály születésnapjára, 163–174. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara.
2000i. Dreptul la exprimare în limba materna în Europa Central? ?i în Statele Unite ale Americii. Similitudini ?i diferen?e. In: Altera (Anul VI. 2000): 43–61. (Tîrgu-Mure?, România)
1999a. Some Reflections on the Nature of Language and its Regulation. International Journal on Minority and Group Rights 6: 281–288.
1999b. Élőnyelvi Osztály. In: 50 éves a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete (A főbb munkálatok és eredmények áttekintése), 8–14. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.
1998e. Sorozatszerkesztői előszó. In: Csernicskó István, A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) [A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, I. kötet], 13–15. Budapest: Osiris Kiadó és MTA Kisebbségkutató Műhely.
1998a. Jog, oktatás, nyelvészet és nyelvművelés. Kritika, 1998/1: 20-22.
1998b. On teaching English rhythm to Hungarians. In: Andor, József et al, eds., The Diversity of Linguistic Description: Studies in Linguistics in Honour of Béla Korponay, 187-199. Debrecen: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete.
1998c. Gondolatok a (bVn) és a (bV) nyelvi változókról. In: Sándor Klára, szerk., Nyelvi változó – nyelvi változás, 9-22. Szeged: JGYTF Kiadó.
1998d. Nyelvi jogi érvek Közép-Európában és az USA-ban. In: Lanstyák István és Szabómihály Gizella, szerk., Nyelvi érintkezések a Kárpát-medencében, 128-136. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó és A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete.
1997a. “Stubborn as a mule calls for a dialectical presentation”: On undoing and redoing corpus planning in Hungary. In: Michael Clyne, ed., Undoing and Redoing Corpus Planning (Contributions to the Sociology of Language 78), 31-60. Berlin: Mouton de Gruyter.
1997b. Hungarian Linguistic Traitors Champion the Cause of Contact Dialects. In: W. Wölck and A. de Houwer, eds., Recent studies in contact linguistics (Plurilingua XVIII), 181-187. Bonn: Dümmler.
1997c. Hungary. In: Hans Goebl et al, eds., Kontaktlinguistik/Contact Linguistics/Linguistique de contact, 2. Halbband: 1708-1722. Berlin: Walter de Gruyter.
1997d. On the right to use the language of one’s choice in Slovakia. Canadian Centre for Linguistic Rights Bulletin 4:1, 5-8.
1997e. Angol nyelvi és kulturális imperializmus és a magyar tanárképzés. Modern Nyelvoktatás III. évf. 3. sz: 3-14.
1997f. Gyerünk az Unióba – magyarul! Népszabadság, 1997. július 18., 10. lap.
1997g. Lehet-e tisztán beszélni magyarul? Híd, 1997. június: 435-439.
1997h. Political Censorship and the Defining Dictionary of Hungarian. Solanus, New Series, Vol. 11: 41-50.
1997i. Szlovákiában szlovákul – Amerikában angolul. Valóság 1997/5: 60-72.
1997j. Magyar vonatkozású széljegyzetek a Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához. Iskolakultúra, 1997. november: 122-127.
1997k. The Budapest Sociolinguistic Interview: Version 3. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No. 2, December 1997) By M. K. and Tamás Váradi. Budapest: Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 52 pp.
1997l. Hol beszélnek legszebben és legcsúnyábban magyarul? Magyar Nyelv, 93: 224-232.
1997m. Kell-e félnünk a “kétnyelvű oktatástól”? Korunk, III. folyam, VIII/1: 75-79.
1996a. Fabricius-Kovács, Ferenc. In: Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Grammaticorum: Who’s Who in the History of World Linguistics, 286-287. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
1996b. Országh, Ladislas. In: Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Grammaticorum: Who’s Who in the History of World Linguistics, 682. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
1996c. Laziczius, Gyula. In: Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Grammaticorum: Who’s Who in the History of World Linguistics, 555. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. (Coauthored with Ferenc Kovács)
1996d. Matching Hungarian and English Color Terms. International Journal of Lexicography 9: 102-117. (Coauthored with Leslie B. Barratt)
1996e. The Wars Over Names in Slovakia. Language Problems and Language Planning 20: 160-167.
1996f. Assimilation through vocational training: Hungarian minorities in Slovakia and Romania. New Language Planning Newsletter Vol. 11, No. 1: 1-2.
1996g. Magyar nyelvhasználat határainkon túl. In: Diószegi László, szerk., Magyarságkutatás 1995-96, 113-123. Budapest: Teleki László Alapítvány. 1995-1996. English Only’s Cousin: Slovak Only. Acta Linguistica Hungarica 43: 345-372.
1995a. On current research into spoken Hungarian. International Journal of the Sociology of Language 111: 9-20.
1995b. Danubegate: Strategic or Ignorant Use of Language in a Hungarian Court? In: Ruth Wodak, Fritz Peter Kirsch (Hg.), Totalitäre Sprache -Langue de bois – Language of Dictatorship, 261-268. Wien: Passagen Verlag.
1995c. “No CARE-packages, please – We’re Hungarians”: The climate before, during and after the birth of the Budapest Sociolinguistic Interview. In: Jeffrey Harlig and Csaba Pléh, eds., When East Met West: Sociolinguistics in the Former Socialist Bloc (Contributions to the Sociology of Language 68), 143-164. Berlin: Mouton de Gruyter.
1995d. Does the educational level of speakers matter in Hungarian language use? In: ZDL-Beiheft 77: Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses Bamberg 1990. Band 4. Wolfgang Viereck (Hrsg.), 61-69. Franz Steiner Verlag Stuttgart.
1995e. Sociopolitical and Linguistic Aspects of Post-Communist Hungarian Contact Linguistics. In: Muikku-Werner, P. and K. Julkunen, eds., Kielten väliset kontaktit. AFinLAN vuosikirja 1995. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja no. 53., 7-23. Jyväskylä.
1995f. The effect of the typewriter on Hungarian reading style (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No. 1, September 1995). Budapest: Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences. (Coauthored with Susan Pintzuk, Klára Sándor and Anna Borbély) 30 pp. (http://www.nytud.hu/buszi/wp1/index.html)
1995g. Módszertani megjegyzések az amerikai magyar eldöntendő kérdőintonáció kapcsán. In: Kassai Ilona, szerk., Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat, 271-285. Budapest: Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya. 1990-1995.
1995h. Changing Names: Onomastic Remarks on Hungarian Americans. Journal of English Linguistics Vol. 23 (1990 1995): 114-122.1994a. Hungary: Language Situation. R. E. Asher, Editor-in-Chief, The Encyclopedia of Language and Linguistics, p. 1620. Oxford: Pergamon Press.
1994b. Do not people say such things? In: Valerie Becke Makkai, ed., The Twentieth LACUS Forum 1993, 333-344. Chapel Hill, N.C.: Linguistic Association of Canada and the United States.
1994c. Milyen hatása van a mai magyar nyelvművelésnek? Magyar Nyelv, 90: 333-345.
1994d. Szubjektív megjegyzések a magyar nyelvi tervezésről. Irodalmi Szemle, XXXVII. évf., 12. szám: 72-81.
1994e. Előszó a magyar kiadáshoz. Robert J. Di Pietro, Szerepjátékok a nyelvórán. Stratégiai interakció, 3-7. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
1993a. The messy phonology of Hungarians in South Bend: A contribution to the study of near-mergers. Language Variation and Change 5: 225-231.
1993b. Hungary. Sociolinguistica 7 [=Multilingual Concepts in the schools of Europe]: 135-142. (Coauthored with András B. Székely).
1993c. Kik köszönnek ma Magyarországon heló-val? In: Vadon Lehel, szerk., Emlékkönyv Országh László tiszteletére, 243-251. Eger.
1993d. Hogyan válasszunk le ötmillió magyart a nemzet testéről? Szivárvány, XIV. évf., 40. szám: 123-130.
1992a. Class over nation – linguistic hierarchies eliminated: The case of Hungary. Multilingua 11-2: 217-221.
1992b. Hungarians turned gateniks in 1990. American Speech 67: 216-222.
1992c. On an ongoing syntactic merger in Hungarian. In: I. Kenesei and C. Pléh, eds., Approaches to Hungarian, Vol. 4: The Structure of Hungarian, 227-245. Szeged: JATE.
1992d. Nyelv és igazságszolgáltatás. Hiány, III. évf., 7. szám: 16-19.
1992e. Fonológiai általánosítás és szociolingvisztikai realitás. In: Kontra Miklós, szerk., Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben, 87-95. Budapest: Institutum Linguisticum Academiae Scientiarum Hungaricae.
1991a. Suksükölő értelmiség. Nyelvhasználatunk néhány kérdése az iskolázottság tükrében. Mozgó Világ 1991. február: 61-70. (Társszerző: Váradi Tamás)
1991b. A terepmunkás dilemmái. BUKSZ 3: 362-366.
1990a. Budapesti élőnyelvi kutatások. Magyar Tudomány 1990/5: 512-520.
1990b. The Effect of Context on Suffix Vowel Choice in Hungarian Vowel Harmony. Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists, Berlin/GDR, August 10-August 15, 1987. Pp. 450-453. Akademie-Verlag Berlin. (Coauthors: Catherine O. Ringen and Joseph P. Stemberger)
1989a. Hungarian neutral vowels. Lingua 78:181-191. (Coauthored with C. O. Ringen)
1989b. Kontextushatások a magyar magánhangzóharmóniában. Nyelvtudományi Közlemények, 90: 128-142. (Társszerzők: Catherine O. Ringen és Joseph P. Stemberger)
1989c. Undermining the English Curriculum. Lehel Vadon (ed.), Studies in English and American Culture (Proceedings of the Conference on English and American Studies, Eger, 5-7 April, 1989), 315-326. Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola.
1987. Ugyan mitől lenne jó az idegennyelv-tanítás Magyarországon? Magyar Tudomány 1987/7-8: 584-587.
1986. Hungarian Vowel Harmony: The Evidence from Loanwords. Ural-Altaische Jahrbücher 58(1986): 1-14. (Coauthor: Catherine Ringen)
1985. Hungarian-American Bilingualism: A Bibliographic Essay. Hungarian Studies 1: 257-282.
1983a. Debreceni angolszakos hallgatók az Indiana Noise Test és a TOEFL tükrében. Nyelvmetodikai Füzetek II: 177-186. Budapest: ELTE, 1983. (társszerző: Molnár Judit).
1983b. Elhanyagolt beszédértés – féloldalas nyelvtudás. Pedagógiai Szemle XXXIII/6(1983):540-546. (társszerző: Molnár Judit).
1982. Medical Languages in Contact: English and Hungarian. Hungarian Studies in English XV(1982):75-89.
1981a. On Teaching English in Hungary in the 1970s. English Language Teaching Journal Volume XXXV, Number 2(1981):186-191.
1981b. On English Negative Interrogatives. James E. Copeland and Philip W. Davis (eds.), The Seventh LACUS Forum 1980, 412-431. Columbia, S.C.: Hornbeam Press.
1980. Workbook to Endre Fülei-Szántó, Magyar nyelv külföldiek számára (Budapest, 1972) Vols. 1 and 2. Department of Uralic and Altaic Studies, Indiana University at Bloomington, 1980. Pp. 69.
Selected reviews
-Lesley Milroy – Matthew Gordon, Sociolinguistics: Method and Interpretation (Oxford: Blackwell, 2003) [ismertetés]. Magyar Nyelv 100 (2004): 91–99.
Éva V. Huseby-Darvas: Michigani magyarok. (Ismertetés: Éva V. Huseby-Darvas: Hungarians in Michigan. East Lansing, Michigan State University Press, 2003.) Magyar Tudomány 2004/1: 133–135.
-Amerikai magyarok a 21. században (Ismertetés: Éva V. Huseby-Darvas: Hungarians in Michigan. East Lansing: Michigan State University Press, 2003.) Jel-Kép 2004. 1. szám: 99–102.
-Peter Sherwood: A Concise Introduction to Hungarian. School of Slavonic and East European Studies, University of London, 1996. 139 pp. Modern Nyelvoktatás VII. évf. 2–3. szám (2001): 102–104.
-Lanstyák István–Szabómihály Gizella: Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség (Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 1997). Ismertetés. Magyar Tudomány 1998/6: 759-761.
-Review of István Lanstyák and Gizella Szabómihály, Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség [Hungarian language use, schools, and bilingualism]. Pozsony/Bratislava: Kalligram Könyvkiadó, 1997. Journal of Sociolinguistics 2(1998): 142-145.
-Review of Vadon, Lehel: Országh László. (Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Nyomdája, 1994. 93 pp.) In: Eger Journal of American Studies Vol. II (1994): 181-185.
-Review of Virtaranta, Pertti: Amerikansuomen Sanakirja. A Dictionary of American Finnish. Turku: Siirtolaisuusiinstituutti, 1992. Eurasian Studies Yearbook 66(1994): 205-206.
-Magay Tamás–Országh László: Magyar–angol kéziszótár. Lektorálta P. A. Sherwood. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. Ismertetés. BUKSZ 5 (1993): 377-380.
-Lingvicizmus. Tove Skutnabb-Kangas: Language, Literacy and Minorities. London, Minority Rights Group, 1990. Ismertetés. Regio 3/1(1992): 213-215.
-Review of A.C. Gimson and S.M. Ramsaran: An English Pronunciation Companion to the Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. ELT Journal Vol. 38, No. 2(1984): 150.
-Review of Rudolf Filipovic (ed.): The English Element in European Languages, Vol. 2: Reports and Studies. Zagreb, 1982. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 33(1983): 302-305.
-Dezső László (szerk.): Contrastive Studies Hungarian-English. Ismertetés. Nyelvtudományi Közlemények, 85(1983): 231-236.

Interviews

2011a.“Nyelvi alapú diszkrimináció minden európai kisebbséget sújt” Simon Réka Zsuzsanna interjúja Kontra Miklóssal. Kisebbségkutatás 20. évfolyam 2. szám: 207—214.
2010aA nyelv sokszor csak ürügy. Délmagyarorgszág. 2010. november  30.
2010b. Hasznos nyelvészet: Kontra Miklós a nyelvpolitikáról. Szabad Újság, 2010. szeptember 15.
2010c. Kontra Miklós az m1 Kultúrház c. műsorában
2010d. Anyanyelve magyar MR1 Kossuth Rádió, 2010. május 9.
2010e. Mi vár egy szótárszerkesztőre? Magyar Szó, 2010. április 29.
2009a. „Minden szó magyar, amit magyar ember használ”. Magyar Szó, 2009. október 3.
2009bAnkét a kisebbségkutatás helyzetéről. (.pdf, 708 KB) Regio 2009/3. szám.
2004 . Mindentudás Egyeteme

Memberships

MTA Nyelvtudományi Bizottság (2002–); MTA Alkalmazott Nyelvészeti Bizottság ill. MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság (1995–2008); American Dialect Society (1986–); Linguistic Association of Canada and the United States (1979–1993), European Society for the Study of English (1994–); MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (1996–); Modern Filológiai Bizottság (1984–);International Association of Hungarian Studies (1984–).
Cooperation in research with Peter Trudgill (England, Switzerland), Dennis Preston (USA), Jack Chambers (Canada), Peter Auer (Germany), Tove Skutnabb-Kangas (Denmark), Robert Phillipson (Denmark), István Csernicskó (Ukraine), Sándor Szilágyi N. (Rumania), Lajos Göncz (Serbia), and Jiří Nekvapil (Czech Republic).


http://elteal.ieas-szeged.hu/faculty/kontra/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése