2011. október 20., csütörtök

Nyelvész Arcképcsarnok

 [A]
Antal László (1930-1993)
Arany A. László (1909-1967)
Asbóth Oszkár (1852-1920)
[B]
B. Lőrinczy Éva (1926-2002)
Bakos Ferenc (1922-1996)
Bakos József (1912-1997)
Balassa József (1864-1945)
Balázs János (1914-1989)
Bálint Gábor (1844-1913)
Ballagi Mór (1815-1891)
Baranyai Decsi János (1560?-1601)
Bárczi Géza (1894-1975)
Barna Ferdinánd (1825-1895)
Baróti Szabó Dávid (1739-1819)
Beke Ödön (1883-1964)
Benkő Loránd (1921-2011)
Berrár Jolán (1925-1985)
Bihari József (1908-1997)
Bod Péter (1712-1769)
Brassai Sámuel (1797-1897)
Budai Ézsaiás (1766-1841)
Budenz József (1836-1892)
Burián János (1852-1926)
Büky Béla (1928-1998)
[C]
Csűry Bálint (1886-1941)
Czeglédy Károly (1914-1996)
Czuczor Gergely (1800-1866)
[D]
Dugonics András (1740-1818)
[E]
Eckhardt Sándor (1890-1969)
Erdélyi János (1814-1868)
[F]
Fabriczius-Kovács Ferenc (1919-1977)
Fekete Lajos (1891-1969)
Finály Henrik (1825-1898)
Fogarasi János (1801-1878)
Fokos-Fuchs Dávid (1884-1977)
Fónagy Iván (1920-2005)
Fülei-Szántó Endre (1924-1995)
[G]
Gáldi László (1910-1974)
Gálffy Mózes (1915-1988)
Gárdonyi Sándor (1928-1988)
Gegő Elek (1805-1844)
Goldziher Ignác (1850-1921)
Gombocz Zoltán (1877-1935)
Gyarmathi Sámuel (1751-1830)
Györke József (1906-1946)
[H]
Hadrovics László (1910-1997)
Hajdú Péter (1923-2002)
Halász Előd (1920-1997)
Harmatta János (1917-2004)
Hegedűs Lajos (1908-1958)
Hegyi Endre (1916-1995)
Herman József (1924-2005)
Herczeg Gyula (1920-1995)
Honti Rezső (1879-1956)
Horger Antal(1872-1946)
Hunfalvy Pál (1810-1891)
Hutterer Miklós (1929-1997)
[I]
Imre Samu (1917-1990)
[K]
Károly Sándor (1920-1994)
Karácsony Sándor (1891-1952)
Károly Sándor (1920-1994)
Kassai József (1767-1842)
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Kelemen Béla (1913-1982)
Kelemen József (1910-1982)
Kertész Manó (1881-1942)
Sz. Kispál Magdolna (1910-1984)
Kiss Lajos (1922-2003)
Klemm Imre Antal (1883-1963)
Kniezsa István (1898-1965)
Kovalovszky Miklós (1910-1997)
Kőrösi-Csoma Sándor (1784-1842)
Kresznerics Ferenc (1766-1832)
Kunos Ignác (1860-1945)
[L]
Laziczius Gyula (1896-1957)
Ligeti Lajos (1902-1987)
Lotz János (1913-1973)
T. Lovas Róza (1903-1981)
Lőrincze Lajos (1915-1993)
[M]
Magyar Zoltán (1906-1992)
Margalits Ede (1849-1940)
Márton Gyula (1771-1840)
Márton József (1771-1840)
Melich János (1872-1963)
Mészöly Gedeon (1880-1960)
Mikesy Sándor (1917-1975)
Mikola Tibor (1936-2000)
Mollay Károly (1913-1997)
H. Molnár Ilona (1930-1999)
Molnár József (1927-1987)
Montágh Imre (1935-1986)
Munkácsi Bernát (1860-1937)
[N]
Nagy Ferenc (1941-1984)
Nagy J. József (1884-1967)
Nagy János (1889-1885)
Nagy Kálmán (1939-1971)
O. Nagy Gábor (1915-1973)
Németh Gyula (1890-1976)
[O]
Országh László (1907-1984)
[P]
P. Balázs János (1910-1990)
Pais Dezső (1886-1973)
Pápai-Páriz Ferenc (1649-1716)
Papp Ferenc ( 1930-2001)
Papp István (1901-1972)
Papp László (1924-1996)
Papp István (1901-1972)
Pesti Gábor (? - 1542-50)
[R]
Rácz Endre (1922-1992)
Rédei Károly (1932-2008)
Réger Zita (1944-2001)
Reguly Antal (1819-1858)
Révai Miklós (1750-1807)
Révész Géza (1878-1955)
Riedl Szende(1831-1873)
Rubinyi Mózes (1881-1965)
[S]
Sajnovics János (1733-1785)
Schmidt József (1868-1933)
Sebestyén Géza (1912-1976)
Simai Kristóf (1742-1833)
Simonyi Zsigmond (1853-1919)
Stein Aurél (1862-1943)
Sylvester János (1504-1551?)
Szabó Dénes (1913-1994)
Szabó T. Attila (1906-1987)
Szarvas Gábor (1832-1895)
Szemerényi Oszvald (1913-1996)
Szemere Gyula (1911-1992)
Szenczi Molnár Albert (1574-1639)
Szende Aladár (1914-2003)
Szily Kálmán (1838-1924)
Szinnyei József (1857-1943)
[T]
Takács Etel (1914-1992)
Tamás Lajos (1904-1984)
Telegdi Zsigmond (1909-1994)
Temesi Mihály (1914-1988)
Terestyéni Ferenc (1913-1971)
Thewrewk Emil (1838-1917)
Thienemann Tivadar (1890-1985)
Thury József (1861-1906)
Tolnai Vilmos (1870-1937)
Tompa József (1905-1990)
[U]
Ullmann István (1914-1976)
[V]
Vámbéry Ármin (1832-1913)
G. Varga Györgyi (1923-1996)
Végh József (1912-1997)
Verancsics Faustus (1551-1617)
Verseghy Ferenc (1757-1822)
[Z]
Zichy Jenő (1837-1906)
Zolnai Béla (1890-1969)
Zsilka János (1930-1999)
Zsirai Miklós (1892-1955)


Magyarország a XX. században


http://193.6.194.230/index/biog.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése