2011. október 11., kedd

Marsall László: Beszélj!Beszélj! Marsall László hangjátéka. Közreműködik: Domján Edit hangfelvételről, Dr. Antal László nyelvész és Csíkos Gábor. Dramaturg: Lóránd Lajos. Rendező: Marsall László. (1974) (Rádiószínház.) Kossuth Rádió 2008-07-26

''Leggyakrabban kötőszók, módosítószók, módosító értel­mű határozószók, módosító mondatrészletek használatosak beszédtöltelék szerepben. Pl. hát, szóval, és ekkor, nos így, na mármost, tulajdonképpen, természetesen, történe­tesen, mindenesetre, nézetem (véleményem, meglátásom) szerint, őszintén szólva, én úgy gondolom, mi úgy gondoljuk, nem tagadom, bevallom őszintén, bevallom férfia­san, hogy úgy mondjam stb. A beszédtöltelékek használata nem minden esetben elíté­lendő, de túlzott alkalmazásuk igénytelenné teszik a társalgási stílust. A mindennapi társalgást figyelve a közhelyek, beszédtöltelékek aránya nő, s emögött gondolkodási hibákat, az érzelmek elsivárosodását is megfigyelhetjük. A közhelyek túlzott elszapo­rodása az egyéni szókincs csökkenését és elszürkülését is magával hozza.
Mindezt kommunikációs, szókincs- és személyiségfejlesztő módszerekkel lehet el­lensúlyozni. A mai világban szűkülnek s kisközösségi terek, amelyek nyelvi szem­pontból beszélgető helyszíneknek is nevezhetők. A nyilvános és a magánéletben le­gyenek helyszínei és alkalmai a beszélgetésnek, a társalgásnak. A megbeszélés sok társadalmi, közösségi és egyéni konfliktus megelőzését vagy megoldását szolgálhatja („tárgyalásos megegyezés"). A „kibeszélés" pedig a lélek megtisztulását szolgálja. Hallgassuk meg Domján Edit: Beszélj! című sanzonját, amelyben a színésznő-éne­kesnő a Beszélj! felszólítást százféle alakban mondja-énekli-suttogja-könyörgi-kiáltja el. Egy hangjáték is készült e sanzon alapján, amelyben megszólal Antal László nyel­vész: „Ha a szó magasabb értelmében vett nyelv az ember kizárólagos tulajdona, s lát­hatóan az, akkor aligha kérhetünk többet, emberibbet egymástól, mint azt, hogy be­szélj!"

Elérhető itt:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése