2011. október 1., szombat

Szó- és szólásmagyarázatok

Szó- és szólásmagyarázatok
(részlet)

Vigyázó szemetek keletre (is) vessétek! Ennek az alkalmi kitételnek intő-biztató értelmét három fejtegetésem világítja meg.

1. Harmadfű ló. Ugyanilyen című cikkében FOKOS DÁVID arról értekezik, hogy a nyelvünkben ismeretes másodfű ló ’kétéves ló’, harmadfű ló ’hároméves ló’ – vö. vogul kit pum lūw ’kétéves ló’ (tkp. két fő ló), χurəm pum lūw ’haroméves ló’ (tkp. három fű ló) megfelelőivel –, úgy él a tudományos köztudatban, mint a magyar lovasélet egyik fontos bizonyítéka (FOKOS 1934: 61). Ámde egy régi kínai adatnak az ismerete alapján, amely azt bizonyítja, hogy a n o m á d o k az évet a fű kinövése szerint számítják – „ha valakitől azt kérdezik, hogy hány éves, akkor azt felelik: ennyi fű” –, FOKOS h á r m a s megállapításra jut. Mégpedig arra, hogy a másodfű, harmadfű-féle életkor megnevezése nem vonatkozik csupán a „magyar-vogul (osztják) nyelvközösségre; de úgy látszik, valóban nem vonatkozott kizárólag a lóra” sem, hanem á l t a l á n o s é l e t k o r - m e g h a t á r o z á s k é n t szerepel (uo.).
[…]

Mokány Sándor


Forrás:
www.c3.hu/~magyarnyelv/07-1/mokany.pdf
.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése