2011. október 10., hétfő

Imre Samu

Imre Samu
(1917–1990)

1917. október 31-én született Felsőőrben, mai nevén Oberwartban. Itt járt elemi iskolába, majd a pápai református gimnáziumban érettségizett 1937-ben, s a debreceni egyetemen szerezett tanári oklevelet magyar–latin szakból, 1942-ben.
1941-ben ötödéves egyetemi hallgatóként került a kolozsvári egyetem Magyar Tanszékére díjas gyakornoknak, ahol még tanári oklevele megszerzése előtt le is doktorált. S még ebben az évben, 1941 végén intézeti tanárrá nevezték ki az Erdélyi Tudományos Intézetbe.
1942 őszén sorkatonai szolgálatra vonult be. Negyvennégy májusában a keleti frontra vezényelték, s 1945 januárjában szovjet hadifogságba esett, ahonnan 1948 augusztusában került haza. Tanárként különböző beosztásokban, különböző munkahelyeken dolgozott, míg 1951 szeptemberében a Nyelvtudományi Intézetbe került s haláláig itt dolgozott, sok éven keresztül volt az intézet igazgatóhelyettese.
A debreceni egyetemen Csűry Bálint, a neves nyelvjáráskutató professzor hatására  kezdett nyelvjárásokkal foglalkozni. Még egyetemi hallgató korában tizenhárom publikációja jelent meg, mintegy 250 nyomtatott lapnyi terjedelemben. Köztük két, viszonylag nagyobb méretű tanulmány is a felsőőri földművelés, illetőleg a kolozsvári fazekasság szókincséről.
A hadifogság után a Nyelvtudományi Intézetben bekapcsolódott aNyelvatlasz munkálataiba, s nyelvtörténeti kutatásokba kezdett. Ennek legjelentősebb eredménye A Szabács viadala című monográfiája, amelynek elég sok irodalomtudományi, történettudományi vonatkozása is van a nyelvészeti mellett.
Az akadémiai leíró nyelvtannak több része  származik tőle. Számos nyelvhelyességi cikket is publikált. Mintegy másfél évtizeden át elsősorban a nyelvjáráskutatással foglalkozott. Deme Lászlóval közösen megszerkesztették a Magyar Nyelvatlasz anyagának hat kötetét és a magyar nyelvatlasz elméleti, módszertani kérdéseiről összeállított tanulmánygyűjteményt. Az atlaszhoz szorosan kapcsolódik A mai magyar nyelvjárások rendszere című munkája. Ezzel szerezte meg a nyelvészeti tudományok doktora címet is. Szerzője  A felsőőri nyelvjárás  és aFelsőőri tájszótár című kiadványoknak.
Részt vett a Magyarok Világszövetsége keretében az Anyanyelvi Mozgalom néven folyó munkában és több más szakmai szervezetben, testületben is tevékenykedett.

Forrás: Imre Samu vallomása pályájáról in: Magyar nyelvész pályaképek és 
önvallomások. Szerk. Bolla Kálmán. UMK ZSKF, Budapest, 2005. 624--5. p.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése