2011. október 15., szombat

''A Márta-szerelem emblematikus verse a Klárisok. A körülötte kibontakozott disputa, a Klárisok-vita16 is mutatta a vers sokrétegű-ségét és az értelmezések sokszólamúságát. A Klárisok kapcsolódik a Márta-szerelem korábbi darabjaihoz, térbeli strukturális építkezésével, anti-referencialitásával és nominalitásával. Tverdota György a József Attila-i tiszta költészet eszmény nyelvi, szintaktikai megvalósulásának, a nominalitásnak azon módozatát látja benne, amit a költő Klemm Antal finnugor mondattanából szűrt le.17 ''17
Tverdota György, József Attila nyelvesztétikájának forrásai, Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/4, 384-388.

N. HORVÁTH BÉLA

„...szeress a szeretetért, költs
a költészetért...”
 
A fatal József Attila poetikai kísérletei 
József Attila: Klárisok

Klárisok a nyakadon,
békafejek a tavon.
Báránygané,
bárányganéj a havon.
Rózsa a holdudvaron,
aranyöv derekadon.
Kenderkötél,
kenderkötél nyakamon.
Szoknyás lábad mozgása
harangnyelvek ingása,
folyóvízben
két jegenye hajlása.
Szoknyás lábad mozgása
harangnyelvek kongása,
folyóvízben
néma lombok hullása.
1928 nyara


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése