2011. október 11., kedd

Szépe György nevéhez fűződik elsősorban az alkalmazott nyelvészetnek olyan értelmezése és művelése…


''...alighanem Szépe György nevéhez fűződik elsősorban az alkalmazott nyelvészetnek olyan értelmezése és művelése, amely egyrészt [378] szervesen kapcsolódik a nyelvtudomány különféle elméleti irányzataihoz, másrészt a hagyományos szakdidaktikáknál lényegesen tágabban értelmezi saját feladatait és lehetőségeit. Szépe György a főszerkesztője annak a Modern Nyelvoktatás című alkalmazott nyelvészeti folyóiratnak, amely eleinte a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak volt orgánuma, majd pedig a 90-es évek közepétől a Corvina Kiadó gondozásában szerveződött újjá. Ismeretes az is, hogy Szépe György egy ideig az MTA Elnöki Közoktatási Bizottsága titkáraként működött. E bizottság fő feladata az egyes szaktudományok oktatása modernizálásának elősegítése volt, s a bizottságban Szépe olyan nagy formátumú tudósokkal dolgozott együtt, mint Szentágothai János, Erdey-Grúz Tibor, Szabolcsi Miklós, Marx György és mások.

Ma nagyrészt Szépe György nevéhez fűződnek nálunk azok a kutatások, amelyek az úgynevezett nyelvpolitikához kapcsolódnak. Ez a nyelvpolitika nem annyira nyelvészeti diszciplínának, mint inkább tevékenységi körnek tekinthető, s olyan problémákat foglal magába, amelyekkel az egyes ember vagy akár egy egész népcsoport a mindennapi élet nyelvhasználatában szembesül. Fontos aspektusa ennek a területnek a nyelvi jogok kérdése. Ezek szerves részét alkotják az egyetemes emberi és polgári szabadságjogoknak, amelyeket még a XVIII. században a francia forradalomban, illetve egyidejűleg az Amerikai Egyesült Államokban határoztak meg, újabban pedig 1975-ben az ún. Helsinki zárónyilatkozatban nyertek újbóli megerősítést és további kiterjesztést most már a kulturális javakhoz való hozzáférhetés jogára, az információhoz és a kommunikációhoz való jogokra is. E jogok szabatos meghatározásának és érvényesítésének óriási jelentősége van napjaink konfliktusokkal és feszültségekkel terhes világhelyzetében. Szépe György ez irányú vizsgálódásai komoly segítséget jelenthetnek mindazon diplomaták, jogászok és más szakemberek számára, akik részt vesznek hazánknak az Európai Unióhoz való csatlakozásának előkészítésében.

Végül, de korántsem utolsósorban Szépe Györgynek egy olyan tulajdonságát szeretném megemlíteni, amelyet napjaink úgymond "piacorientált" körülményei között különös okunk van becsben tartani: ez a segítőkészsége. Ha össze akarnánk írni mindazokat, akiknek Szépe György pályája során valamilyen módon, akárcsak egy könyv kölcsönzésével vagy egy jó szóval segített, bizony hosszú lista kerekedne ki belőle. A listán magam is szerepelnék. Amikor 1963 októberében a XX. század talán legnagyobb nyelvész-filológusa, Roman Jakobson előadást tartott a budapesti egyetemen, az előadás után - félénkségem vagy ügyetlenségem folytán - nem jutottam a közelébe. Csak arra emlékszem, hogy valaki (ez Szépe Gyuri volt) szinte erővel betuszkolt Jakobson mellé a taxiba, amely a szállodájába vitte. Ennek köszönhettem azt a beszélgetést, amely egész további tevékenységem szempontjából igen nagy jelentőségű volt.''

Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2001. május 8-i felolvasó ülésén.

Péter MihályNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése